FPA:s grunder för ersättning http://www.kela.fi/hammashoito
Betalningssätt: De flesta bank- och kreditkort
Finansieringsalternativ: Oral-finansiering
Priser för telefonsamtal: Information om din tidsbeställning
Serviceavgifter: 15,90 €
Lördagstillägg: + 16 %
Specialtandläkare (EHL):  åtgärder inom eget specialområde + 30 %

 

Grundläggande tandvård

Pris
100-175 €
Efter FPA-ersättning
90-165 €


Kirurgiska tandutdragningar från 310–550 €, efter FPA:s ersättning 270–490 €

Pris
127-179 €
Efter FPA-ersättning
119-161 €


Priset baserar sig på åtgärdens natur och på vårdens varaktighet.

Pris
65-200 €
Efter FPA-ersättning
56-177 €


Priset påverkas av den bokade tidens längd och behandlingens omfattning. Ibland måste man i samband med behandlingen ta röntgenbilder, som inte ingår i priset.

Pris
från 300 €
Efter FPA-ersättning
-


Det totala priset utgörs av kostnaderna för bedövningen, röntgenbilderna, lagningen och de delingrepp som ingår i rotfyllningen. Din tandläkare kan ge dig en noggrannare kostnadskalkyl.

Pris
från 60 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
66-83 €
Efter FPA-ersättning
50.50-67.50 €


Röntgenbilderna ingår inte i priset.

Pris
62-69 €
Efter FPA-ersättning
46.50-53.50 €
Pris
60-200 €
Efter FPA-ersättning
-


Priset påverkas av den bokade tidens längd och behandlingens omfattning. Ibland måste man i samband med behandlingen ta röntgenbilder, som inte ingår i priset.

Tjänst Pris Självrisk efter FPA-ersättning Tilläggsuppgifter om priserna
Avlägsnande av tand 100-175 € 90-165 € 

Kirurgiska tandutdragningar från 310–550 €, efter FPA:s ersättning 270–490 €

Avlägsnande av tandsten 127-179 € 119-161 € 

Priset baserar sig på åtgärdens natur och på vårdens varaktighet.

Lagning 65-200 € 56-177 € 

Priset påverkas av den bokade tidens längd och behandlingens omfattning. Ibland måste man i samband med behandlingen ta röntgenbilder, som inte ingår i priset.

Rotbehandling från 300 € - 

Det totala priset utgörs av kostnaderna för bedövningen, röntgenbilderna, lagningen och de delingrepp som ingår i rotfyllningen. Din tandläkare kan ge dig en noggrannare kostnadskalkyl.

Spricka från 60 € -
Tandundersökning 66-83 € 50.50-67.50 € 

Röntgenbilderna ingår inte i priset.

Tandundersökning för barn 62-69 € 46.50-53.50 €
Tandvärk eller -trauma 60-200 € - 

Priset påverkas av den bokade tidens längd och behandlingens omfattning. Ibland måste man i samband med behandlingen ta röntgenbilder, som inte ingår i priset.

Estetisk tandvård

Pris
42 €
Efter FPA-ersättning
-


Tandsmycket ingår inte i priset. Kunden anskaffar smycket själv.

Pris
53-143 €
Efter FPA-ersättning
-

Avgiftsbelagd evaluering. Endast Invisalign-evaluering utförd av en allmäntandläkare är kostnadsfri.

Pris
53-143 €
Efter FPA-ersättning
-

Avgiftsbelagd evaluering. Endast Invisalign-evaluering utförd av en allmäntandläkare är kostnadsfri.

Pris
53-143 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
320-450 €
Efter FPA-ersättning
-


Blekningsgel ingår inte priset.

Pris
0 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
339 €
Efter FPA-ersättning
-


En blekningsbedömning (avgiftsfri) krävs om det är fråga om en ny kund vars tänder munhygienisten inte är bekant med sedan tidigare.

Pris
195 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
68-94 €
Efter FPA-ersättning
-


Avlägsnandet av missfärgningar kan endast göras i en frisk mun.

Pris
3000-7300 €
Efter FPA-ersättning
-


Det slutgiltiga priset beror på utgångsläget samt behandlingens omfattning och varaktighet.

Pris
1500-7000 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
-
Efter FPA-ersättning
-
Pris
från 700 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
485 €
Efter FPA-ersättning
-
Tjänst Pris Självrisk efter FPA-ersättning Tilläggsuppgifter om priserna
Applicering av tandsmycke 42 € - 

Tandsmycket ingår inte i priset. Kunden anskaffar smycket själv.

Bedömning av behovet av ortodontisk vård 53-143 € -

Avgiftsbelagd evaluering. Endast Invisalign-evaluering utförd av en allmäntandläkare är kostnadsfri.

Bedömning av behovet av ortodontisk vård, membran (Invisalign, ClearSmile) Specialisttandläkare 53-143 € -

Avgiftsbelagd evaluering. Endast Invisalign-evaluering utförd av en allmäntandläkare är kostnadsfri.

Bedömning av behovet av ortodontisk vård, membran (Invisalign) 0 € -
Estetisk konsultation 53-143 € -
Hemmablekning av tänderna 320-450 € - 

Blekningsgel ingår inte priset.

Konsultation för tandblekning 0 € -
Laserblekning 339 € - 

En blekningsbedömning (avgiftsfri) krävs om det är fråga om en ny kund vars tänder munhygienisten inte är bekant med sedan tidigare.

Lättare tandblekning 195 € -
Natriumkarbonatrengöring 68-94 € - 

Avlägsnandet av missfärgningar kan endast göras i en frisk mun.

Reglering, genomskinliga tandskenor (Six Month Smiles) - -
Reglering, membran (Invisalign) 3000-7300 € - 

Det slutgiltiga priset beror på utgångsläget samt behandlingens omfattning och varaktighet.

Reglering, traditionell tandställning 1500-7000 € -
Reglering, tungsidan - -
Tandlaminat från 700 € -
Zoomblekning 485 € -

Tandimplantat

Pris
0 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
85-99 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
-
Efter FPA-ersättning
-
Pris
från 2200 €
Efter FPA-ersättning
-


Det sammanlagda priset beror på antalet vårdbesök och på vilket material som används för implantaten.

Tjänst Pris Självrisk efter FPA-ersättning Tilläggsuppgifter om priserna
Implantatkonsultation 0 € -
Implantatkonsultation (Borgå och Qmedical) 85-99 € -
Miniimplantat - -
Tandimplantat från 2200 € - 

Det sammanlagda priset beror på antalet vårdbesök och på vilket material som används för implantaten.

Tandköttssjukdomar

Pris
127-179 €
Efter FPA-ersättning
119-161 €


Priset baserar sig på åtgärdens natur och på vårdens varaktighet.

Pris
53-143 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
från 200 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
29 €
Efter FPA-ersättning
-
Tjänst Pris Självrisk efter FPA-ersättning Tilläggsuppgifter om priserna
Avlägsnande av tandsten 127-179 € 119-161 € 

Priset baserar sig på åtgärdens natur och på vårdens varaktighet.

Bedömning av behovet av vård av tandköttssjukdomar 53-143 € -
Behandling av tandköttssjukdomar från 200 € -
Periosafe test 29 € -

Keraamiset paikat ja kruunut

Pris
301-578 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
498-1100 €
Efter FPA-ersättning
-


Inkluderar en tandkrona som tillverkats på mottagningen eller tandlaboratoriet.

Tjänst Pris Självrisk efter FPA-ersättning Tilläggsuppgifter om priserna
Keramisk fyllning 301-578 € -
Keramisk krona 498-1100 € - 

Inkluderar en tandkrona som tillverkats på mottagningen eller tandlaboratoriet.

Avbildning

Pris
-
Efter FPA-ersättning
-
Pris
198-360 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
46-54 €
Efter FPA-ersättning
40-48 €
Pris
93 €
Efter FPA-ersättning
84 €
Tjänst Pris Självrisk efter FPA-ersättning Tilläggsuppgifter om priserna
Avbildningstjänster till tandläkare - -
Konstråledatortomografi beskrivning (KKTT) 198-360 € -
Tandröntgen 46-54 € 40-48 €
Tandröntgen av hela käken 93 € 84 €

Tandreglering

Pris
53-143 €
Efter FPA-ersättning
-

Avgiftsbelagd evaluering. Endast Invisalign-evaluering utförd av en allmäntandläkare är kostnadsfri.

Pris
53-143 €
Efter FPA-ersättning
-

Avgiftsbelagd evaluering. Endast Invisalign-evaluering utförd av en allmäntandläkare är kostnadsfri.

Pris
1800-4500 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
3000-7300 €
Efter FPA-ersättning
-


Det slutgiltiga priset beror på utgångsläget samt behandlingens omfattning och varaktighet.

Pris
1500-7000 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
-
Efter FPA-ersättning
-
Pris
från 2100 €
Efter FPA-ersättning
-
Tjänst Pris Självrisk efter FPA-ersättning Tilläggsuppgifter om priserna
Bedömning av behovet av ortodontisk vård 53-143 € -

Avgiftsbelagd evaluering. Endast Invisalign-evaluering utförd av en allmäntandläkare är kostnadsfri.

Bedömning av behovet av ortodontisk vård, membran (Invisalign, ClearSmile) Specialisttandläkare 53-143 € -

Avgiftsbelagd evaluering. Endast Invisalign-evaluering utförd av en allmäntandläkare är kostnadsfri.

Bedömning av behovet av ortodontisk vård, membran (Invisalign) 0 € -
Reglering, genomskinliga tandskenor (Six Month Smiles) - -
Reglering, membran (ClearSmile) 1800-4500 € -
Reglering, membran (Invisalign) 3000-7300 € - 

Det slutgiltiga priset beror på utgångsläget samt behandlingens omfattning och varaktighet.

Reglering, traditionell tandställning 1500-7000 € -
Reglering, tungsidan - -
Tandreglering, Inman Aligner från 2100 € -

Lagning och rotfyllning

Pris
53-143 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
301-578 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
65-200 €
Efter FPA-ersättning
56-177 €


Priset påverkas av den bokade tidens längd och behandlingens omfattning. Ibland måste man i samband med behandlingen ta röntgenbilder, som inte ingår i priset.

Pris
från 300 €
Efter FPA-ersättning
-


Det totala priset utgörs av kostnaderna för bedövningen, röntgenbilderna, lagningen och de delingrepp som ingår i rotfyllningen. Din tandläkare kan ge dig en noggrannare kostnadskalkyl.

Tjänst Pris Självrisk efter FPA-ersättning Tilläggsuppgifter om priserna
Bedömning av behovet av rotfyllning 53-143 € -
Keramisk fyllning 301-578 € -
Lagning 65-200 € 56-177 € 

Priset påverkas av den bokade tidens längd och behandlingens omfattning. Ibland måste man i samband med behandlingen ta röntgenbilder, som inte ingår i priset.

Rotbehandling från 300 € - 

Det totala priset utgörs av kostnaderna för bedövningen, röntgenbilderna, lagningen och de delingrepp som ingår i rotfyllningen. Din tandläkare kan ge dig en noggrannare kostnadskalkyl.

Protetik

Pris
53-143 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
301-578 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
498-1100 €
Efter FPA-ersättning
-


Inkluderar en tandkrona som tillverkats på mottagningen eller tandlaboratoriet.

Pris
från 1200 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
från 700 €
Efter FPA-ersättning
-
Tjänst Pris Självrisk efter FPA-ersättning Tilläggsuppgifter om priserna
Bedömning av behovet av protetisk vård 53-143 € -
Keramisk fyllning 301-578 € -
Keramisk krona 498-1100 € - 

Inkluderar en tandkrona som tillverkats på mottagningen eller tandlaboratoriet.

Tandbrygga från 1200 € -
Tandlaminat från 700 € -

Bettproblem

Pris
53-143 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
-
Efter FPA-ersättning
-
Pris
474-650 €
Efter FPA-ersättning
447-623 €


Den totala kostnaden utgörs av kostnaden för tandläkarens arbete samt kostnaden för tillverkning av en bettskena i ett tandlaboratorium. Kostnaden för tandläkarens arbete är omkring 260–280 €.

Pris
44-99 €
Efter FPA-ersättning
-
Tjänst Pris Självrisk efter FPA-ersättning Tilläggsuppgifter om priserna
Bedömning av behovet av vård vid bettproblem 53-143 € -
Behandling av bettproblem - -
Bettskena 474-650 € 447-623 € 

Den totala kostnaden utgörs av kostnaden för tandläkarens arbete samt kostnaden för tillverkning av en bettskena i ett tandlaboratorium. Kostnaden för tandläkarens arbete är omkring 260–280 €.

Massage av tuggmusklerna 44-99 € -

Behandling av saknade tänder

Pris
0 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
85-99 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
-
Efter FPA-ersättning
-
Pris
från 1200 €
Efter FPA-ersättning
-
Pris
från 2200 €
Efter FPA-ersättning
-


Det sammanlagda priset beror på antalet vårdbesök och på vilket material som används för implantaten.

Tjänst Pris Självrisk efter FPA-ersättning Tilläggsuppgifter om priserna
Implantatkonsultation 0 € -
Implantatkonsultation (Borgå och Qmedical) 85-99 € -
Miniimplantat - -
Tandbrygga från 1200 € -
Tandimplantat från 2200 € - 

Det sammanlagda priset beror på antalet vårdbesök och på vilket material som används för implantaten.

Mun- och käkkirurgi

Pris
333-548 €
Efter FPA-ersättning
291-486 €
Tjänst Pris Självrisk efter FPA-ersättning Tilläggsuppgifter om priserna
Operativt avlägsnande av tand 333-548 € 291-486 €

Oral patologi

Pris
-
Efter FPA-ersättning
-
Tjänst Pris Självrisk efter FPA-ersättning Tilläggsuppgifter om priserna
Bedömning av behovet av vården av slemhinnesjukdomar i munnen. 53-143 € -
Behandling av slemhinnesjukdomar - -

Övriga tjänster

Pris
700-1100 €
Efter FPA-ersättning
-


För snarkskenor beviljas ingen FPA-ersättning, men FPA ersätter en del av läkararvodet. Priset beror på vilken typ av skena man valt och på om arbetet utförs av en allmän- eller specialtandläkare.

Pris
-
Efter FPA-ersättning
-
Pris
från 500 €
Efter FPA-ersättning
-


Det slutgiltiga priset beror på utgångsläget samt behandlingens omfattning och varaktighet.

Pris
från 500 €
Efter FPA-ersättning
-


Det slutgiltiga priset beror på narkostandvårdens varaktighet och antalet ingrepp. Din tandläkare kan ge dig en noggrannare kostnadskalkyl på plats.

Pris
-
Efter FPA-ersättning
-


Det slutgiltiga priset beror på sederingens varaktighet och antalet ingrepp. Din tandläkare kan ge dig en noggrannare kostnadskalkyl på plats.

Tjänst Pris Självrisk efter FPA-ersättning Tilläggsuppgifter om priserna
Snarkskena 700-1100 € - 

För snarkskenor beviljas ingen FPA-ersättning, men FPA ersätter en del av läkararvodet. Priset beror på vilken typ av skena man valt och på om arbetet utförs av en allmän- eller specialtandläkare.

Tandskydd - -
Tandvård under hypnos från 500 € - 

Det slutgiltiga priset beror på utgångsläget samt behandlingens omfattning och varaktighet.

Tandvård under narkos från 500 € - 

Det slutgiltiga priset beror på narkostandvårdens varaktighet och antalet ingrepp. Din tandläkare kan ge dig en noggrannare kostnadskalkyl på plats.

Tandvård under sedering - - 

Det slutgiltiga priset beror på sederingens varaktighet och antalet ingrepp. Din tandläkare kan ge dig en noggrannare kostnadskalkyl på plats.

Finansieringskalkylator

Med Oral-finansiering betalar du behändigt din behandling i delar och du kan själv välja månadsratens storlek.

Fyll i finansieringsansökan
Bekanta dig med Oral-finansiering