Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Tandundersökning

I tandundersökningen, det vill säga i samband med den grundläggande undersökningen av munnen, undersöker tandläkaren alla delområden av mun- och tandhälsan.

Genom en tandundersökningen som genomförs av en tandläkare är det möjligt att i tillräckligt tidigt skede upptäcka problem och även dolda sjukdomar och då blir behandlingen alltid enklare, snabbare och billigare.

Behandlingsprocessen

Under det första besöket går tandläkaren och patienten tillsammans igenom behoven och de önskemål som patienten har i fråga om sina tänder. I samband med besöket gör man upp en individuell vårdplan och en kostnadskalkyl. Tändernas, tandköttets och slemhinnornas hälsotillstånd undersöks och vid behov tas röntgenbilder.

När ska jag boka tid för denna behandling?

När det har gått ca ett år sedan den senaste undersökningen eller i enlighet med de individuella undersökningsintervaller som tandläkaren fastställer.

Vad ska jag tänka på när jag bokar tid?

Om det har gått flera år sedan senaste undersökning, är det god undersökningspraxis att ta en röntgenbild av hela käken samt nödvändiga kontrollbilder för att man ska kunna upptäcka problem som inte syns med blotta ögat. Vi debiterar separat för röntgenbilderna.