Som kundägare i S-gruppen får du bonus också på Oral Hammaslääkärits tjänster och hemvårdsprodukter när du betalar för dem i samband med ditt besök på våra enheter. Läs nedan när du får Bonus och när Bonus inte betalas.

Bonusen betalas för inköp gjorda av hushåll

  • Du får Bonus på alla Orals tjänster och hemvårdsprodukter när du betalar genast i samband med ditt besök på vår enhet och uppvisar ditt personliga S-Förmånskort vid kassan. Du får Bonus på betalningar gjorda kontant, med bank- och kreditkort samt med Oral-finansiering.
  • När du köper ett Oral-presentkort i en av våra enheter får du också Bonus med ditt S-Förmånskort (när du betalar med Oral-presentkort får du således inte Bonus).
  • Bonus betalas också för arbetsgivarens, företagets, sjukförsäkringskassans, försäkringskassans eller servicesedelns självriskandel om du betalar självrisken omedelbart vid besöket och uppvisar S-Förmånskortet i samband med betalningen.

Du får inte Bonus för följande inköp

  • Bonus betalas inte för inköp gjorda med Epassi, Edenred eller Smartum personalförmåner. Om du betalar en del av köpet själv, betalas bonus för självriskandel när du uppvisart S-Förmånskortet i samband med betalningen.
  • Tjänster och produkter som betalas med faktura.
  • Inköp som görs för företags- eller näringsverksamhet. Detta omfattar även till exempel inköp för vilka kundägaren erhåller ersättning från arbetsgivaren, företaget, sjukförsäkringskassan och/eller försäkringskassan.
  • Bonus betalas inte heller för delbetalningar när kundägarens köp eller en del av köpet görs av arbetsgivaren, företaget, sjukförsäkringskassan och/eller försäkringskassan och en del av kundägaren själv.

Bonus ackumuleras enligt bonustabellen som din andelshandel använder. Mer information om andelshandlarnas bonustabeller och ackumulering av Bonus finns på adressen https://www.s-kanava.fi/sv/bonusen/.