Illaluktande andedräkt kan vara väldigt pinsamt och skada det dagliga umgänget med andra. Man kan känna lukten själv, men näsan kan också vänja sig vid lukten med tiden. Dålig andedräkt förekommer normalt även hos friska personer, men kan också vara ett tecken på en sjukdom i munnen eller en allmänsjukdom.

Vad beror dålig andedräkt på?

Bakterierna i munnen bildar illaluktande svavelföreningar. Om man har en dålig munhygien och otillräcklig sköljande saliveffekt ökar mängden bakterier och andedräkten kan lukta illa. Torr mun gör det också svårare att skölja ur bakterierna i munnen och deras ämnesomsättningsprodukter, vilket kan medföra lukt. Halitos förekommer ofta på morgonen, eftersom salivutsöndringen är mindre på natten. Hunger, lång tid utan mat och dryck, vissa maträtter samt drycker och rökning kan vara orsak till dålig andedräkt.

Inflammationer i munnen, som hål i tänderna, inflammation i tandköttet och parodontit, varhärdar och inflammationer med anknytning till visdomständer är väldigt vanliga orsaker till halitos. Plack och matrester samlas i svårborstade mellanrum mellan tänderna, ojämna fyllningar och i dåligt sittande proteser och orsakar därmed luktproblem. Beläggning på tungan är också en av de vanligaste orsakerna till dålig andedräkt.

Ibland kan dålig andedräkt emellertid bero på andra orsaker. Inflammationer i svalget, kindhålan och näsgångarna, feber samt cancersjukdomar kan ge dålig andedräkt. Många allmänsjukdomar som sockersjuka, magsår, leversjukdom, lungsjukdom och njursvikt kan också kopplas till dålig andedräkt. Många läkemedel torkar dessutom ut munnen och orsakar därmed ofta halitos.

Behandling av dålig andedräkt

Utgångspunkten för behandlingen är att utreda orsakerna till den dåliga andedräkten. Det lönar sig att ta upp frågan i samband med tandundersökningen.

Dålig munhygien är den absolut vanligaste orsaken till halitos. Huvudprincipen med behandlingen är att minska mängden bakterier som orsakar lukten. Det är bra att låta avlägsna tandsten som lockar bakterier på munhygienistens mottagning. Det lönar sig också att utreda i vilket skick tandköttet är, till exempel med en Periosafe-test.

Daglig, noggrann rengöring av munnen är det bästa sättet att behandla och undvika dålig andedräkt. Det är viktigt att rengöra tänderna, mellanrummen mellan tänderna, tandköttet, proteser och tungans beläggning varje dag. Vid behov kan man använda olika munvårdsprodukter såsom munvatten till hjälp.

Om lukten orsakas av muntorrhet kan pastiller, tuggummi och konstgjord saliv underlätta. Inflammationer i munnen ska dessutom behandlas regelbundet av tandläkare.