Idag har allt flera äldre människor sina egna tänder kvar i munnen. Vården av äldres tänder och hela munnens hälsa är på många sätt utmanande. Visste du till exempel att tänderna inte lossnar på grund av hög ålder utan på grund av tandköttssjukdom?

Typiska problem med äldre människors munhälsa

Vanliga besvär hos äldre människor är torrhetskänsla i munnen, skörare tänder samt att tandköttet drar sig tillbaka. Även olika läkemedel kan exponera för kariesbildning i tänderna och tandköttssjukdomar.

Hälsoproblemen i munnen kan också öka för att personen inte längre förmår ta hand om sin munhälsa själv. Då måste en anhörig ta ansvar för situationen. Om munnens och tändernas tillstånd rasar kan det försvaga hela allmänkonditionen och exponera för infektioner.

Egenvård av tänderna hemma, regelbundna tandläkarbesök, hälsosamma levnadsvanor och måttligt bruk av socker och alkohol hjälper att hålla munnen och tänderna i gott skick.

Inflammationer i munnen påverkar den allmänna hälsan.

Särskilt i högre ålder lönar det sig att minnas att munhälsan är en del av helhetshälsan. Inflammationer i tänderna och munnen belastar kroppens försvarsförmåga och har konstaterats ha samband med ett flertal allvarliga sjukdomar. Dålig munhälsa kan vara en delorsak till exempel till sjukdomar i blodcirkulationen eller till att vårdbalansen vid reuma rubbas.

Tandköttssjukdom är en faktor som kan påverka en äldre persons allmänhälsa. Ofta är det första synliga symtomet på sjukdomen att tänderna börjar vicka och senare även tandlossning. Även då sjukdomen är symtomfri kan den bland annat öka riskerna vid operationer av konstgjorda leder och påverka sjukdomens vårdbalans.