Orals anslutning till Kanta-systemet är inte i bruk mellan den 1 och 6 juni. Vi betjänar våra kunder normalt under denna tid.

Om du har ett vårdbesök mellan den 1 och 6 juni kommer din hälso- och vårdinformation inte att lagras i Kanta-systemet, utan endast i Orals eget patientinformationssystem. Under avbrottet kommer våra tandläkare och munhygienister inte heller att kunna hämta dina patientuppgifter från Kanta. Eftersom avbrottet också påverkar eRecept gör vi recepten i pappersform eller genom att ringa apoteket under avbrottet.

Vi beklagar eventuella olägenheter som detta kan orsaka.