Oral Hammaslääkärit Abp har fusionerats med sitt moderbolag Oral Hammaslääkärit Ab. Orsaken till fusionen är att koncernstrukturen förenklas. Fusionen har inga konsekvenser för Orals tjänster eller personal. Samma bekanta tandläkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården betjänar fortfarande vid samma verksamhetsställen.

Till följd av fusionen byts den personuppgiftsansvarige för Orals kund- och patientregister i enlighet med dataskyddsförordningen från det fusionerade bolaget till det övertagande bolaget. Således är Oral Hammaslääkärit Ab från 1.6.2022 personuppgiftsansvarig. Ändringen av den personuppgiftsansvarige förutsätter inga åtgärder av våra kunder.

Mer information om behandlingen av personuppgifter i Oral.