Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Anni Sjöblom

Allmäntandläkare

Jag har avlagt odontologie licentiatexamen vid Helsingfors universitet år 2017. Utöver doktorsexamen i munpatologi vid Helsingfors universitet planerar jag att avlägga en doktorsexamen i munhälsokunskap år 2025.

Jag har mångsidig erfarenhet av alla slags patienter, och min styrka är mitt empatiska och patientorienterade tillvägagångssätt. Jag strävar efter att beakta situationen som helhet och främja munhälsan även med tanke på patientens framtid. Det är viktigt för mig att patienten också själv förstår huvuddragen i vården, och att vården alltid planeras i samförstånd.

Mina patienter och kollegor har berömt mitt lugn, min kompetens och expertis. Stämningen på min mottagning är lugn och behaglig, och en patient som lämnar mottagningen med ett leende är den bästa belöningen. Välkommen till min mottagning!

Specialkunnande

  • Grundläggande tandvård
  • Oral patologi
  • Estetisk tandvård
  • Ortodonti
  • Lagning och rotfyllning

Jag står gärna till tjänst

  • Patienter med tandläkarskräck
  • Äldre patienter
  • Patienter med särskilda behov

Språkkunskap

  • engelska
  • finska

Enheter till en specialist Anni Sjöblom

Hyvinkää, Torikatu
Torikatu 2, 05800 Hyvinkää
Boka