Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Iiro Linko

Specialisttandläkare

Jag har avlagt specialiserande studier inom protetik och bettfysiologi 2017–2020 vid Åbo universitet, där jag fick fortsätta min utveckling inom varje delområde av tandläkararbetet. Holistisk munvård och friska munnar är det bästa i mitt jobb.

Det viktigaste innehållet i protetikerns arbete är fyllningar som gjorts utanför munnen, kronor, tandbroar, implantatbehandlingar, lösa proteser samt undersökning och behandling av ocklusala och käkledsstörningar, inklusive bland annat bettskenor och sömnapnémaskiner. På min mottagning tar vi hand om allt detta.

På fritiden sysslar jag helst med familjen och med motion. Jag betjänar också gärna på svenska!

Specialkunnande

  • Bettproblem
  • Estetisk tandvård
  • Tandimplantat
  • Keramiska fyllningar och kronor
  • Protetik

Språkkunskap

  • engelska
  • finska
  • svenska

Enheter till en specialist Iiro Linko

Porvoo, Borgå
Näsin koulukatu 2, 06100 Porvoo
Boka