Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Jaana Rautava

Specialisttandläkare, munpatologi

Specialist på diagnostik och behandling av slemhinnesjukdomar, såsom muncancer och dess förstadier, lichen planus, svampinfektion, allmänsjukdomar som ger symtom i munnen samt humant papillomvirus.

Specialkunnande

  • Grundläggande tandvård
  • Oral patologi

Jag står gärna till tjänst

  • Patienter med tandläkarskräck
  • Äldre patienter
  • Barn och unga
  • Patienter med särskilda behov

Språkkunskap

  • engelska
  • finska

Enheter till en specialist Jaana Rautava

Turku, Hämeenkatu
Hämeenkatu 2, 3. krs, 20500 Turku
Boka