Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Markus Rainio

Allmäntandläkare

Jag utexaminerades från Uleåborgs universitet år 2015. Under årens lopp har jag samlat på mig erfarenhet av munhälsovård för patienter i alla åldrar. Utöver bastandvård kan du vända dig till mig i synnerhet vid:

– akuta eller utdragna tandbesvär

– problem med slemhinnorna i munnen

– behov av tandkronor

– behandlingar för ersättande av saknade tänder (del- och helproteser, keramiska tandbroar, tandimplantat)

– problem med bettet eller käkleden

– kirurgisk tandborttagning

Välkommen till min mottagning!

Specialkunnande

 • Bettproblem
 • Behandling av saknade tänder
 • Mun- och käkkirurgi
 • Tandköttssjukdomar
 • Keramiska fyllningar och kronor

Jag står gärna till tjänst

 • Patienter med tandläkarskräck
 • Äldre patienter
 • Barn och unga
 • Patienter med servicesedel
 • Patienter med särskilda behov

Språkkunskap

 • engelska
 • finska

Enheter till en specialist Markus Rainio

Rovaniemi, Sampokeskus
Maakuntakatu 29-31, 96200 Rovaniemi
Boka