Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Mikael Bengs

Allmäntandläkare

Välkommen till lugn och sakkunnig tandvård.

I vården av patienterna strävar jag efter ett helhetsmässigt tillvägagångssätt. Basvård är viktigast, men ibland är patienterna inte ens medvetna om att ett besvär som de har i munnen kan behandlas eller åtgärdas.

Det viktigaste är alltså att diskutera med patienterna och fatta beslut om vården i samförstånd med dem. Det gäller oavsett om det är fråga om en vanlig fyllning, en tandutdragning, någon annan enklare åtgärd eller en större vårdhelhet.

Digitaliseringen slår igenom i rask takt även inom tandvården, och bland dessa möjligheter är jag själv mest intresserad av reparerande tandvård med CAD/CAM-teknik, varav Cerec är den mest kända. I bästa fall kan man få hållbara fyllningar i samma färg som tänderna redan samma dag.

Ett annat intresseområde är tandreglering med membran, där den mest kända och undersökta tekniken är Invisalign, som även används hos Oral.

Med önskan om trevliga gemensamma tandvårdsupplevelser!

Specialkunnande

 • Grundläggande tandvård
 • Ortodonti
 • Lagning och rotfyllning
 • Protetik

Jag står gärna till tjänst

 • Patienter med tandläkarskräck
 • Äldre patienter
 • Barn och unga
 • Patienter med servicesedel
 • Patienter med särskilda behov

Språkkunskap

 • engelska
 • finska

Patienter med servicesedeln (bokning endast via telefon) mottar jag i

 • Åbo, Hammaspiste

Enheter till en specialist Mikael Bengs

Turku, Hammaspiste
Puutarhakatu 12, 4. krs, 20100 Turku
Boka