Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Mirja Riippa

Allmäntandläkare

Mirja Riippa

Allmäntandläkare

Jag tog min examen som allmäntandläkare vid Åbo universitet år 2017.

Jag utför mångsidig tandvård i enlighet med de senaste behandlingsrekommendationerna; till exempel grundläggande munundersökningar, fyllningar, estetisk tandvård, rotfyllningsbehandlingar, behandling av bettproblem/bettskenor, behandling av tandkötts- och tandfästvävnadssjukdomar (parodontit), så kallad fast protetik (såsom kronor, delkronor, broar), så kallad lös protetik (del- och helproteser), svåra tandborttagningar samt undersökning/behandling av sjukdomar i munnens slemhinnor.

Som tandläkare är jag lättillgänglig och omsorgsfull. Jag försöker göra behandlingsbesöken så avslappnade och smärtfria som möjligt för patienten. Det mest belönande i mitt arbete är när kunden är nöjd med vårdhelheten och till exempel lyckas övervinna en eventuell tandvårdsrädsla. Mitt mål är att göra det möjligt för patienten att ha en frisk och fungerande mun, utan att förglömma estetiken. Munhälsan är en viktig del av den allmänna hälsan.

Patienter i alla åldrar, från småbarn till åldringar, är välkomna till min mottagning.

Jag utvecklar kontinuerligt min kompetens för mina patienters bästa, t.ex. genom regelbunden utbildning. Vid behov skickar jag patienten vidare till specialister och konsulterar specialtandläkare för att uppnå bästa möjliga resultat.

Varmt välkommen till min mottagning på Hammaspiste i Åbo (Trädgårdsgatan 12, 4:e våningen) på onsdagar och fredagar!

Specialkunnande

 • Grundläggande tandvård
 • Bettproblem
 • Tandköttssjukdomar
 • Lagning och rotfyllning
 • Protetik

Jag står gärna till tjänst

 • Patienter med tandläkarskräck
 • Äldre patienter
 • Barn och unga
 • Patienter med särskilda behov

Språkkunskap

 • engelska
 • finska

Hittade du inte tjänsten du letade efter? Ring vår kundtjänst 010 400 3400

Enheter till en specialist Mirja Riippa

Turku, Hammaspiste
Puutarhakatu 12, 4. krs, 20100 Turku
Boka