Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Olli Oksala

Specialisttandläkare, protetik och bettfysiologi

Jag har över 25 års arbetserfarenhet som tandläkare både inom den offentliga och den privata sektorn. Jag har börjat privatmottagning 1995 i Vasa men flyttade tillbaka till studiestaden Åbo 2005. Förutom mitt eget specialområde utför jag även helt normal bastandvård, så välkommen till undersökning. I detta sammanhang bedömer jag behov och möjligheter till bett- och protetisk behandling.

Jag avlade min examen som specialtandläkare i klinisk tandvård 2010. Mitt huvudområde är protetik och bettfysiologi, så till mina specialkompetenser hör bettbehandlingar med kronor, broar och/eller med en del- eller helprotes. Även implantatbehandling hör till mitt specialområde, och efter mer än 10 år på kliniken för mun- och käksjukdomar på ÅUCS som specialtandläkare, har jag erfarenhet av behandling av enskilda tandbrist, omfattande strukturer av hela käken och bettrehabilitering. Korrigering av gamla strukturer och implantatstrukturer som gjorts utomlands har också blivit bekanta och ger sitt eget intresse för arbetet.

Käkledbesvär, huvudvärk och muskelspänning relaterade till bettproblem behandlas oftast med en bettskena vars tillverkningsbehov avgör jag alltid i samband med undersökningen. Jag behandlar även patienter med sömnapné och snarkning med skenor avsedda för dess behandling.

Jag upprätthåller mina yrkeskunskaper genom att delta i internationella utbildningsevenemang och kongresser. Jag är speciellt intresserad av digital teknik och 3D-planering i bettbehandlingar.

Som tandläkare är jag lugn, noggrann och lyssnande. Jag beaktar kundens speciella behov och önskemål i vården och berättar heltäckande om vårdens utförande och möjligheter. Motto: Välplanerad är halvgjord gäller även med tandvård.

 Välkommen till min mottagning!

Specialkunnande

 • Grundläggande tandvård
 • Bettproblem
 • Tandimplantat
 • Keramiska fyllningar och kronor
 • Lagning och rotfyllning
 • Protetik

Jag står gärna till tjänst

 • Patienter med tandläkarskräck
 • Äldre patienter
 • Barn och unga
 • Patienter med särskilda behov

Språkkunskap

 • engelska
 • finska
 • svenska

Enheter till en specialist Olli Oksala

Turku, Hammaspiste
Puutarhakatu 12, 4. krs, 20100 Turku
Boka