Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Ossi Vuola

Allmäntandläkare

Jag arbetar brett och mångsidigt med allt från bastandvård till specialistvård. Jag använder mycket ny digital teknik i mitt arbete, vilket gör behandlingen mycket exakt, förutsägbar och effektiv.

Till min särskilda expertis hör keramiska kronor som implementeras med ny slags 3D-teknik, tandbryggor, laminat, implantat och estetisk tandvård. Jag gör gärna munkirurgi: vanliga samt krävande och kirurgiska tandborttagningar och rotspetsresektioner samt insättningar av konstgjorda tandrötter (implantat). Till min kompetens hör också olika bentransplantationer, bland annat i samband med implantat.

Jag erbjuder också botulininjektioner (BOTOX) för bettproblem, migrän samt estetiska behandlingar av den övre delen av ansiktet (pannan, området mellan ögonbrynen och veck vid ögonen). Jag gör också sömnapnéundersökningar (sömnpolygrafi) och behandlar mild och måttlig sömnapné med skenor i samarbete med en läkare som specialiserat sig på sömn.

Utöver patientarbetet vidareutbildar jag mina kolleger i digitala vårdformer och i synnerhet keramiska kronor, bryggor och implantat.

Du kan läsa mer om mitt arbete på min webbplats www.digitaldentin.fi

På min mottagning är det alltid kunden som är viktigast, och detta är vad jag strävar efter i mitt vårdarbete! Jag tar alltid hänsyn till patienter med tandläkarskräck enligt en bedömning från fall till fall. Vid behov kan jag använda premedicinering.

Specialkunnande

  • Behandling av saknade tänder
  • Estetisk tandvård
  • Tandimplantat
  • Keramiska fyllningar och kronor
  • Protetik

Jag står gärna till tjänst

  • Patienter med tandläkarskräck
  • Äldre patienter
  • Barn och unga

Språkkunskap

  • engelska
  • finska

Enheter till en specialist Ossi Vuola

Hyvinkää, Hyvinge
Torikatu 2, 05800 Hyvinkää
Boka