Bonus på tandvård med S-Förmånskortet. Läs mer

Pertti Paloniemi

Allmäntandläkare

Jag tog examen som tandläkare 1986. Som en av grundarna av Suusepät startade jag en privatmottagning år 2000. Jag arbetar för närvarande på Oral Urheilukatu i Rovaniemi. Jag har kvällsmottagning och har ofta jourtjänst på lördagar. Jag arbetar som en allmäntandläkare, det vill säga jag gör tandfyllningar, behandlingar av tandköttssjukdom, bettskenor, protetik; lösa proteser och kronor och tandutdragningar, inklusive kirurgiska utdragningar av visdomständer. Välkommen till min mottagning.

Specialkunnande

  • Grundläggande tandvård
  • Mun- och käkkirurgi
  • Lagning och rotfyllning

Språkkunskap

  • finska

Enheter till en specialist Pertti Paloniemi

Rovaniemi, Urheilukatu
Urheilukatu 5–7, 96100 Rovaniemi
Boka