Språkkunskap
  • engelska
  • finska
Enheter
  • Åbo, Wiklund
  • Helsingfors, City-Tandläkarna
  • Helsingfors, Kamppi