Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Bedömning av behovet av rotfyllning

Vid konsultationsbesöket för behovet av rotbehandling utreds vårdbehovet och vid behov upprättas en vårdplan för nödvändiga åtgärder.

En tand vars pulpa är inflammerad kan rotbehandlas. Inflammationen är ofta symtomfri och konstateras med hjälp av en röntgenbild.

Behandlingsprocessen

På mottagningen utreds och diagnostiseras behovet av rotbehandling. Vid behov gör man upp en behandlingsplan för rotbehandling och tar röntgenbilder.

När ska jag boka tid för denna behandling?

När det finns skäl att misstänka att tandpulpan är inflammerad.