Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Bedömning av behovet av vård av tandköttssjukdomar

En konsultation för behandling av tandköttssjukdom ger dig en bedömning av tandköttets och tändernas hälsa och en behandlingsplan.

Tandköttssjukdomar är en ytlig tandköttsinflammation, gingivit, och en djupare inflammation i tandens parodontala vävnader, parodontit, där tandens parodontala vävnader förstörs.

Gingivit och parodontit är mycket vanliga sjukdomar. De är inflammationssjukdomar med ofta lindriga symptom och de framskrider långsamt. Orsaken till dessa är att bakterier, det vill säga plack, samlas på tändernas ytor och i tandköttsfickorna och detta leder till att immunförsvaret mot bakterier försvagas.

Vanliga symptom på gingivit är blödande tandkött samt rodnad och eventuell svullnad. Även lindrig smärta kan förekomma. Tandköttet läker vanligtvis när bakteriemassa och tandsten som retenterar bakteriemassa avlägsnas från tändernas ytor.

Vanliga symptom på parodontit är blödning från tandköttsfickor, rodnat och/eller svullet tandkött, dålig smak eller lukt i munnen, tanden kan eventuellt kännas lös. Även lindrig smärta kan förekomma. Parodontit behandlas genom att bakteriemassa och tandsten som retenterar bakteriemassa avlägsnas från tändernas ytor, vid behov läkemedelsbehandling. Skenor för att hålla samman tänder som känns mycket lösa och vid behov balansering av bettet. Dessutom kan man med kirurgiska ingrepp reparera de skador som inflammationen har orsakat på de parodontala vävnaderna.

Parodontit är en kronisk sjukdom och därför är regelbunden vård för att förebygga inflammation mycket viktig.

Behandlingsprocessen

Vid en mun- och tandundersökning mäts tandköttsfickornas djup och man bedömer graden av inflammation i tändernas parodontala vävnader samt skadornas omfattning. Man bedömer även om det är frågan om en ytlig inflammation, det vill säga gingivit, eller en djupare inflammation i tandens parodontala vävnader, det vill säga parodontit.

Utifrån undersökningen gör tandläkaren upp en plan över de nödvändiga åtgärderna. Utifrån dessa fattas beslut om att inleda behandlingarna och boka tid för den första behandlingen.

När ska jag boka tid för denna behandling?

När tandläkaren eller munhygienisten har konstaterat en inflammation i tändernas parodontala vävnader. Om du själv upptäcker blödningar från tandköttet, rodnad och/eller svullnad, att en tand känns mera rörlig, du känner dålig smak eller lukt i munnen eller ”känsel” i tandköttet eller tanden som kan bero på inflammation i tandens parodontala vävnader, finns det skäl att boka tid för undersökning och behandling av munnen.

Vad ska jag tänka på när jag bokar tid?

Vid besöket görs en bedömning av tändernas parodontala vävnaders hälsa och behandlingen inleds vid följande besök.