Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Behandling av slemhinnesjukdomar

Förändringar i munslemhinnan kan vara tecken på slemhinnesjukdomar. Sådana förändringar bör alltid kollas upp.

Förändringar i munslemhinnorna kan bero på olika reaktiva förändringar eller en infektion, som t.ex. svampinfektion. Vid enskilda vita eller röda förändringar, särskilt om de är hårda eller bildar sår, måste risken för muncancer eller ett förstadium till detta uteslutas. Regelbunden uppföljning är en del av behandlingen av många förändringar i munslemhinnorna. Specialexperterna på slemhinneförändringar som inte läker är oralpatologiska specialtandläkare.

Behandlingsprocessen

På mottagningen undersöks och diagnostiseras munslemhinnornas tillstånd. Vissa förändringar i slemhinnorna kan behandlas med medicinering. Regelbunden uppföljning är en viktig del av behandlingen.

När ska jag boka tid för denna behandling?

När det har konstaterats att du har slemhinneförändringar i munnen som kräver behandling. Om du misstänker en slemhinneförändring i munnen ska du helst boka tid för en bedömning av behovet att behandla slemhinnesjukdomar i munnen.

Vad ska jag tänka på när jag bokar tid?

Tjänsten erbjuds inte på alla verksamhetsställen.