Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Behandling av tandköttssjukdomar

Tandköttssjukdomarna har en anknytning till många kroniska allmänsjukdomar. Behandlingsmetoden är beroende av hur långt framskriden tandköttssjukdomen är.

Tandköttssjukdomar är den vanligaste munsjukdomen bland vuxna. Tandköttssjukdomar är bakterieinfektioner som kan orsaka tandlossning om de inte behandlas.

Behandlingsprocessen

Vid en mun- och tandundersökning mäts tandköttsfickornas djup och man bedömer graden av inflammation i tändernas parodontala vävnader samt skadornas omfattning. Man bedömer även om det är frågan om en ytlig inflammation, det vill säga gingivit, eller en djupare inflammation och skador i tandens parodontala vävnader, det vill säga parodontit.

Utifrån undersökningen upprättas en vårdplan. För att stoppa inflammationen görs en grundlig rengöring av tänderna, där tändernas ytor och tandköttsfickorna rengörs från bakteriemassa, det vill säga plack, och tandsten och ytorna på tandhalsarna poleras. Man tillfrisknar vanligtvis från tandköttsinflammation, det vill säga gingivit, med hjälp av god rengöringsbehandling och effektiviserad munhygien.

Vid behandlingen av parodontit används dessutom vid behov antimikrobiella läkemedel, tänderna dras vid behov även samman med en skena och bettet balanseras. Behandlingen av skador på tandens parodontala vävnader till följd av långt framskriden parodontit kan även kräva kirurgisk vård. De mest avancerade behandlingarna av tandköttssjukdomar utförs av en specialtandläkare inom parodontologi.

Efter att inflammationen har behandlats krävs regelbunden vård för att förebygga inflammation så att den behandlade sjukdomen i tandens parodontala vävnader hålls under kontroll.

När ska jag boka tid för denna behandling?

När tandläkaren eller munhygienisten har konstaterat ett behov av att behandla tändernas parodontala vävnader.

Om du själv upptäcker blödningar från tandköttet, rodnad och/eller svullnad, att en tand känns mera rörlig, du känner dålig smak eller lukt i munnen eller ”känsel” i tandköttet eller tanden som kan bero på inflammation i tandens parodontala vävnader, finns det skäl att boka tid för undersökning och behandling av munnen.

När ska jag boka tid för denna behandling?

När tandläkaren har konstaterat behovet av att behandla en tandköttssjukdom.

Vad ska jag tänka på när jag bokar tid?

Behandlingsmetoden är beroende av hur långt framskriden tandköttsinflammationen är.