Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Tandundersökning för barn

Tandundersökning för barn är en grundundersökning, där tandläkaren undersöker alla delområden inom mun- och tandhälsa.

Vid undersökningen av barnets tänder undersöker tandläkaren alla delområden av mun- och tandhälsan. Syftet är att upptäcka eventuella problem och även dolda sjukdomar i ett tillräckligt tidigt skede. Då är behandlingen alltid enklare, snabbare och förmånligare.

Behandlingsprocessen

Vid det första besöket undersöker tandläkaren munnen och tänderna och går igenom vårdbehovet tillsammans med patienten. I samband med besöket gör man upp en individuell vårdplan och en kostnadskalkyl. Tändernas, tandköttets och slemhinnornas hälsotillstånd undersöks och vid behov tas röntgenbilder.

När ska jag boka tid för denna behandling?

När det har gått ca ett år sedan den senaste undersökningen eller i enlighet med de individuella undersökningsintervaller som tandläkaren fastställer.

Vad ska jag tänka på när jag bokar tid?

Om det har gått lång tid sedan den senaste undersökningen är det god undersökningspraxis att ta en röntgenbild av hela käken samt nödvändiga kontrollbilder för att man ska kunna upptäcka problem som inte syns med blotta ögat. Vi debiterar separat för röntgenbilderna.