Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Tandvård under narkos

Narkostandvård (tandvård under anestesi) är en bra och säker lösning vid krävande eller långvarig tandvård.

Narkos är också en utmärkt lösning för patienter som har tandläkarskräck. Narkos är ofta den enda vägen till adekvat tandvård för barn i förskoleåldern när det rör sig om tandkirurgi eller omfattande tandvård.

Oral erbjuder narkostandvård flexibelt – när det passar dig bäst. Det ges narkostandvård i Orals operationssalar varje dag.

Behandlingsprocessen

Patienten blir nedsövd på mottagningen innan behandlingen påbörjas. Behandlingen ges effektivt och tryggt enligt din individuella vårdplan.

När ska jag boka tid för denna behandling?

När det rör sig om krävande eller långvarig tandvård eller omfattande eller kirurgisk tandvård för barn i förskoleåldern. Narkostandvård är också ett bra alternativ om du lider av svårbehandlad tandläkarskräck där det inte räcker med olika anpassnings- och avslappningstekniker.

Vad ska jag tänka på när jag bokar tid?

Ring oss på 010 400 3400 för att boka tid och ställa frågor om tandvård under narkos.