Du kan få vård hos Oral Hammaslääkärit även med en servicesedel som beviljats av ditt välfärdsområde. Du kan endast boka tid till en del av våra enheter med servicesedel, och antalet tider är begränsat.

OBS! Vi tar inte emot Kokonaishoidon palveluseteli (KOHO) servicesedeln beviljat av Helsingfors social- och hälsovårdssektorn.

Tidsbeställning med servicesedel

När du har en servicesedel kan du boka tid till Orals enheter endast per telefon genom att ringa vår kundtjänst på nummer 010 400 3400 (mån.–fre. kl. 8–17). Berätta direkt i början av samtalet att du har en servicesedel.

Som servicesedelkund kan du inte boka tid via vår webbplats.

För att boka en tid åt dig behöver vi följande uppgifter

  • vem som har beviljat servicesedeln (välfärdsområde)
  • tjänster som servicesedeln utfärdats för
  • servicebeslutets ID
  • servicesedelns giltighetstid

När du kommer till mottagningen ska du komma ihåg att ta med dig servicesedeln och eventuella andra patientuppgifter som du fått för besöket (t.ex. röntgenbilder).

Ombokning eller avbokning av en servicesedeltid

Om du behöver avboka eller boka om din tid ska du göra det senast kl. 12.00 föregående dag. Senare avbokningar eller uteblivna besök debiteras enligt den bokade tiden.

En tid som bokats med servicesedel kan inte bokas om på vår webbplats, utan du måste göra det genom att ringa vår kundtjänst på nummer 010 400 3400 (mån.–fre. kl. 8–17). Du kan avboka din tid i tjänsten MinOral.

Vad är en servicesedel? 

En servicesedel är en betalningsförbindelse som ett välfärdsområde beviljar för köp av social- och hälsovårdstjänster. Välfärdsområdena fastställer servicesedelns innehåll och värde.

Med en servicesedel har du möjlighet att välja den av välfärdsområdets privata serviceproducenter som godkänts för servicesedelsystemet som passar dig bäst. Servicesedeln är personlig, och av den framgår bland annat vilka tjänster sedeln har beviljats för, servicebeslutets ID, servicesedelns värde och dess giltighetstid.

Du kan endast boka tid till en del av våra enheter med servicesedel, och antalet tider är begränsat.

Att ringa ett 010-telefonnummer från fast telefon kostar 8,35 cent/samtal + 6 cent/min. och från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min. (moms 24 % ingår).