Vi på Oral Hammaslääkärit följer aktivt med coronavirusläget och iakttar de gällande myndighetsföreskrifterna och -anvisningarna för att trygga våra kunders och vår personals säkerhet.

När du har ett behov av att komma till tandläkare kan du alltid tryggt komma till oss.

Flytta din tid om:

  • du har symtom på luftvägsinfektion (snuva, hosta, ont i halsen, feber e.d.) eller andra smittsamma sjukdomar.
  • du är i karantän eller det har rekommenderats att du frivilligt undviker kontakt med andra.

Du är välkommen till vår mottagning efter minst två symtomfria dagar. Vår personal följer liknande rutiner.

Om du har rest utomlands vänligen följ de gällande myndighetsanvisningarna. Mer information hittar du här.

Om du misstänks eller redan konstaterats ha en coronavirusinfektion och behöver brådskande tandvård, ordnas tandvården centraliserat i en enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården. Mer information får du från enheten eller jouren för munhälsovård i din hemkommun.

Vi tar hand om en säker ärendehantering 

Vi arbetar alltid fullständigt säkert och genom att ta hand om hygien. Hygienpraxis på mottagningen är på en hög nivå redan under normala förhållanden. Vi använder till exempel alltid lämplig skyddsutrustning för att skydda både patienter och personal.

Med dessa anvisningar tar vi hand om en säker ärendehantering:

  • Vänligen fyll i förhandsuppgiftsblanketten om möjligt redan före du anländer till mottagningen i tjänsten MinOral. Ta med dig en lista över de läkemedel som du använder när du kommer till mottagningen för utredningen av förhandsuppgifter.
  • Rengör tänderna redan hemma.
  • Upprätthåll god hand och hosthygien.
  • Vi undviker att skaka hand.
  • Vi har effektiviserat städningen i vårt verksamhetsställe ännu mer och tagit bort onödiga varor från väntrummen.

Avbokning och ombokning

Du måste avboka en tid senast dagen före kl. 12.00. Senare avbokningar eller uteblivna besök debiteras enligt den bokade tiden.

Du kan avboka din tid med nätbankskoder i tjänsten MinOral eller genom att ringa vår centraliserade tidsbokning på tfn 010 400 3400 (vardagar kl. 8.00–17.00). Du kan inte avboka din tid per e-post eller sms (t.ex. genom att svara på bekräftelsemeddelandet).

Vid avbokning eller ändring av tider och frågor som rör fakturering för privatpersoner kan du även kontakta 010 400 3350 (pris msa/lna). Numret betjänar varje dag 24/7. Om du ringer utanför den centraliserade tidsbokningens servicetider hör du en inspelning som instruerar dig att lämna ett meddelande.