Uppdaterad den 19 mars

 

Vi på Oral Hammaslääkärit följer aktivt med coronavirusläget och iakttar de gällande myndighetsföreskrifterna och -anvisningarna för att förhindra att epidemin sprids.

För att säkerställa hälsan och säkerheten av våra kunder och vår personal, vänlig kom till mottagning endast om du är frisk.

  • Om du har symtom på luftvägsinfektion (snuva, hosta, ont i halsen, feber e.d.) eller andra smittsamma sjukdomar eller om du misstänker att du exponerats för coronaviruset, vänligen kom till vår mottagning först när du åter är frisk.
  • Om du är över 70 år eller tillhör en riskgrupp på grund av en grundsjukdom ber vi att du flyttar din icke-brådskande tidsbokning. Vid behov ta kontakt med din vårdande tandläkare för en bedömning av vårdbehovet. 
  • Om du rest i utlandet ber vi att du flyttar din icke-brådskande tidsbokning 14 dygn framåt från hemresedatumet.
  • Om du behöver brådskande tandvård, be att din tandläkare ringer till dig. Tandläkaren bedömer din situation och styr dig vid behov till rätt vårdställe.

Om du har en bokad tid kan du flytta den i tjänsten MinOral eller ringa vår kundtjänst på numret 010 400 3400.

Om du misstänker att du eller någon närstående smittats med coronavirus (COVID-19), iaktta de gällande myndighetanvisningarna när du uppsöker vård. Ta i första hand kontakt med hälso- och sjukvården per telefon innan du vidtar andra åtgärder. De gällande anvisningarna finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Om du misstänks eller redan konstaterats ha en COVID-19-infektion och behöver brådskande tandvård, ordnas tandvården centraliserat i en enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården. Mer information får du från enheten eller jouren för munhälsovård i din hemkommun. Icke-brådskande behandling senareläggs och utförs efter att du blivit frisk.