Uppdaterad  24.6.2021

Om du är frisk kan du tryggt komma till vår mottagning

Vi på Oral Hammaslääkärit följer aktivt med coronavirusläget och iakttar de gällande myndighetsföreskrifterna och -anvisningarna för att trygga våra kunders och vår personals säkerhet.

Det är viktigt att sköta sina egna hälsoärenden också under undantagsförhållanden. När du har ett behov av att komma till tandläkare kan du alltid tryggt komma till oss.

Om du tillhör en riskgrupp och har några frågor gällande munhälsa eller tidsbokning, vänligen kontakta vår kundtjänst på numret 010 400 3400. Du hittar mer information om personer som tillhör riskgruppen på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd (THL) här.

Flytta din tid om:

 • du har symtom på luftvägsinfektion (snuva, hosta, ont i halsen, feber e.d.) eller andra smittsamma sjukdomar.
 • du vet eller misstänker att du exponerats för coronaviruset.
 • om du är i karantän för att ha rest eller av någon annan anledning.

Om du har rest utomlands vänligen följ de gällande myndighetsanvisningarna. Mer information hittar du här.

Du är välkommen till vår mottagning när du är frisk igen.

Ankomstanvisningar under coronavirusepidemin

 • Vänligen fyll i förhandsuppgiftsblanketten om möjligt redan före du anländer till mottagningen i tjänsten MinOral. Ta med dig en lista över de läkemedel som du använder när du kommer till mottagningen för utredningen av förhandsuppgifter.
 • Kom på plats först så nära din bokade tid som möjligt för att undvika onödig vistelse i väntrum.
 • Det rekommenderas att ha så lite följeslagare som möjligt.
 • Vänligen beakta våra anvisningar för riskgrupper när du anländer till vår enhet.
 • Vi ber att du använder en ansiktsmask på våra enheter.

Vi tar hand om en säker ärendehantering – nu ännu mer noggrant

Vi arbetar alltid – och nu speciellt i coronatider – fullständigt säkert och genom att ta hand om hygien. Hygienpraxis på mottagningen är på en hög nivå redan under normala förhållanden. Vi använder till exempel alltid lämplig skyddsutrustning för att skydda både patienter och personal.

Vi har gjort bland annat följande ändringar i vår verksamhet:

 • Vi undviker att skaka hand.
 • Vi strävar efter att minimera tiden som kunden använder i väntrummen.
 • Vi arrangerar ett separat utrymme för kunder som tillhör riskgruppen eller leder kunden direkt till vårdrummet.
 • Vi har effektiviserat städningen i vårt verksamhetsställe ännu mer och tagit bort onödiga varor från väntrummen.

Vänligen ta hand om en säker ärendehantering med oss genom att följa följande anvisningar:

 • Kom till mottagning endast om du är frisk.
 • Upprätthåll god handhygien.
 • Kom på plats så nära din bokade tid som möjligt.
 • Undvik onödig vistelse i våra väntrum och beakta säkerhetsavstånd.
 • Rengör tänderna redan hemma.
 • Följ de aktuella anvisningarna i vårt verksamhetsställe. För tillfället rekommenderar vi att du använder ansiktsmask på våra kliniker.

Om du misstänker att du eller någon närstående smittats med coronaviruset (COVID-19), iaktta de gällande myndighetanvisningarna när du uppsöker vård. Ta i första hand kontakt med hälso- och sjukvården per telefon innan du vidtar andra åtgärder. De gällande anvisningarna finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd (THL) .

Om du misstänks eller redan konstaterats ha en coronavirusinfektion och behöver brådskande tandvård, ordnas tandvården centraliserat i en enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården. Mer information får du från enheten eller jouren för munhälsovård i din hemkommun. Icke-brådskande behandling senareläggs och utförs efter att du blivit frisk.

Avbokning, ombokning och fakturering

Du måste avboka en tid senast dagen före kl. 12.00. Senare avbokningar eller uteblivna besök debiteras enligt den bokade tiden.

Du kan avboka din tid med nätbankskoder i tjänsten MinOral eller genom att ringa vår centraliserade tidsbokning på tfn 010 400 3400 (vardagar kl. 9.00–17.00). Du kan inte avboka din tid per e-post eller sms (t.ex. genom att svara på bekräftelsemeddelandet).

Vid avbokning eller ändring av tider och frågor som rör fakturering för privatpersoner kan du även kontakta 010 400 3350 (pris msa/lna). Numret betjänar varje dag 24/7. Om du ringer utanför den centraliserade tidsbokningens servicetider hör du en inspelning som instruerar dig att lämna ett meddelande.