Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Jaana Koskimäki

Allmäntandläkare

Jag tog examen som tandläkare år 2000. Sedan dess har jag arbetat länge vid en hälsocentral och behandlat barns, vuxnas och äldres munhälsa. Jag har också samlat erfarenhet av tandvård för olika specialgrupper. Även patienter med tandläkarskräck är välkomna till min mottagning.

Mina kunder har tackat mig för varsam behandling och för att jag lyssnar på mina patienters önskemål. Genom diskussion kan vi tillsammans hitta ett lämpligt sätt att sköta dina tänder. Jag utför även tandvård med premedicinering.

Jag arbetar för närvarande som specialiserande tandläkare på munpolikliniken i Kemi och på mottagningen vid Oral Hammaslääkärit. Mitt specialområde är tandköttssjukdomar.

På mottagningen vid Oral erbjuder jag mina kunder möjligheten att få privat behandling av tandköttssjukdomar och implantatrelaterade inflammationer. Jag är också insatt i undersökning av smärta i ansiktet och i diagnostik samt i behandlingen av munslemhinnornas sjukdomar. Vid behov tar jag provbitar och avlägsnar små knölar. Jag utför också andra mindre kirurgiska åtgärder som till exempel kirurgiska tanduttagningar.

Mina kunder behandlar jag som en helhet och tar i beaktande allmänsjukdomar och medicinering. Läkemedelsvården vid allmänsjukdomar har blivit mångsidigare och ofta kan planeringen av tandvården kräva speciell expertis. Jag tar i beaktande bett samt käkledens och tuggmuskulaturens funktion. Jag gör också bettskenor för behandling av bettproblem. Protesbehandling utför jag tillsammans med en skicklig tandtekniker för att ersätta tänder som saknas. I samarbete med en munkirurg gör vi tandimplantat.

Jag utför också gärna estetisk tandvård. Om dina tänder till exempel är missfärgade, kan vi diskutera om lämpliga lösningar till olika priser. Kompositplast är en enkel lösning för estetiskt vackra leenden. Svaga framtänder kan åtgärdas med kronor vilket ger ett hållbart och vackert resultat.

Välkommen till min mottagning!

Specialkunnande

 • Grundläggande tandvård
 • Bettproblem
 • Estetisk tandvård
 • Lagning och rotfyllning
 • Protetik

Jag står gärna till tjänst

 • Patienter med tandläkarskräck
 • Äldre patienter
 • Barn och unga
 • Patienter med särskilda behov

Språkkunskap

 • engelska
 • finska

Enheter till en specialist Jaana Koskimäki

Kemi
Etelärantakatu 11 A 4​, 94100 Kemi
Boka

Rovaniemi, Sampokeskus
Maakuntakatu 29-31, 96200 Rovaniemi
Boka

Tornio, Torneå
Kauppakatu 15, 95400 Tornio
Boka