Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Jari Mauno

Specialisttandläkare, protetik och bettfysiologi

Jari Mauno

Specialisttandläkare, protetik och bettfysiologi

Jag är specialtandläkare inom protetik och bettrehabilitering.

Jag arbetar som specialtandläkare med protetik och tandimplantat. Jag har ett omfattande specialkunnande som täcker implantatprotetik, traditionell protetik och kombinationsprotetik samt sedvanlig behandling av saknade tänder, behandling av följdtillstånd efter tand- och ansiktsolyckor och behandling av läpp-gomspaltpatienter. Dessutom är jag insatt i vanlig implantatkirurgi.

Jag deltar regelbundet i nationella och internationella utbildningstillfällen. Jag har arbetat som tandläkare sedan år 1990 och som specialtandläkare sedan år 2003 både på privatmottagning och vid HUS Läpp- och gomspaltscenter och sedan 2018 på HUS Mun- och käkkirurgiska poliklinik.

Sedvanlig munkirurgi: avlägsnande av tänder speciellt om man i fortsättningen planerar implantatbehandling, vanlig implantatkirurgi, lokala bentransplantat och tandköttstransplantat i samband med implantatbehandling.

Behandling av tandolyckor och ansiktsskador.

Akutbesök och bedömning av behandlingsmöjligheter med anknytning till rotbehandlingar, annars gör jag rotbehandlingar endast selektivt i anslutning till protetiska behandlingar.

Jag utför ingen omfattande behandling av tandköttsinflammation (parodontologisk behandling), utan dessa patienter behandlar jag i samarbete med en parodontolog.

Jag utför inte tandreglering.

Barnpatienter i samband med tandolyckor, inte vanlig barntandvård.

Specialkunnande

  • Bettproblem
  • Behandling av saknade tänder
  • Tandimplantat
  • Keramiska fyllningar och kronor
  • Protetik

Språkkunskap

  • finska
  • tyska
  • finska

Hittade du inte tjänsten du letade efter? Ring vår kundtjänst 010 400 3400

Enheter till en specialist Jari Mauno

Helsinki, Qmedical Lillhoplax
Puutarhurinkuja 2, 3. krs, 00300 Helsinki
Boka

Kirkkonummi, Vitadent
Toritie 3, 02400 Kirkkonummi
Boka