Specialkunnande
  • Grundläggande tandvård
Språkkunskap
  • finska
Enheter
  • Kouvola, KuusankoskiJag anser att bemötandet av människan är viktigt i mitt arbete. Jag försöker göra vårdtillfället så behagligt som möjligt. Det är även viktigt att behandlingen är ändmålsenlig och av god kvalitet.