Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Mervi Starck

Specialistläkare, örön-, näs- och halssjukdomar

Jag är specialistläkare inom öron-, näs- och halssjukdomar och behandlar mångsidigt alla sjukdomar som hör till mitt specialområde med över 20 års erfarenhet.

Till de sjukdomar jag oftast behandlar hör bland annat öroninflammationer hos barn, som jag skrev min doktorsavhandling om, samt återkommande luftvägsinfektioner hos vuxna. För luftvägsinfektioner såsom bihåleinflammation erbjuder jag såväl konservativ som kirurgisk vård. Till mitt urval av kirurgiska behandlingar hör bland annat insättning av rör i trumhinnor, näs- och bihålekirurgi samt svalg- och tonsilloperationer. Jag har också kompetens för behandling av sömnproblem, såsom snarkning och sömnapné.

Till mina särskilda kompetens- och intresseområden hör diagnostik och behandling av anatomiska problem med ätande och tal, som ibland kan innefatta tung- och läppbandskirurgi. Jag behandlar dessa patienter genom ett mångprofessionellt samarbete med talterapeuter, fysioterapeuter, ergoterapeuter och IBCLC-amningsrådgivare.

Jag behandlar gärna patienter i alla åldrar, men barn och behandling av dem står mitt hjärta särskilt nära.

Jag uppdaterar hela tiden mina kunskaper och erbjuder gärna mina patienter behandlingar enligt de senaste medicinska rönen.

Specialkunnande

  • Öron-, näs- och halssjukdomar

Språkkunskap

  • engelska
  • finska
  • svenska

Enheter till en specialist Mervi Starck

Helsinki, Qmedical Lillhoplax
Puutarhurinkuja 2, 3. krs, 00300 Helsinki
Boka