Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Roy Nykänen

Specialisttandläkare, tandreglering

Jag är en positiv och lättsam specialtandläkare inom tandreglering. Erfarenhet har jag samlat på mig i arbetet på flera hälsovårdscentraler, privata mottagningar och 10 år på en NHS-tandregleringsmottagning nära London. Jag genomgick en 3 års specialistutbildning inom tandreglering i Oslo.

Mitt mål är alltid ett estetiskt vackert leende med ett balanserat bett. Jag använder moderna och effektiva tandregleringsmetoder såsom tandregleringsmembran (Invisalign) och moderna fasta tandställningar (jag använder nästan inte alls längre traditionella fästen eller lingual tandreglering. Inom estetisk tandreglering fokuserar jag på Invisalign-tekniken, som under åren har blivit mer effektiv än lingualteknik).

Jag upprätthåller mina kunskaper genom regelbundna fortbildningar och jag samarbetar med andra yrkeskunniga inom munhälsovård för att kunna erbjuda mina kunder en så högklassig vård som möjligt. Jag har varit utbildare i Damon- och lingualteknik och i 5 år som Invisalign-utbildare, jag har även varit nordisk representant i Invisaligns EU-styrgrupp.

Kunder i alla åldrar är välkomna till min mottagning!

Invisalign-membran kan också användas för att behandla barn, den yngsta person jag nu behandlar är 8 år. Tandregleringsmembran kan till exempel användas för att korrigera korsbett, överbett eller skapa ytterligare utrymme för tandframbrytning. Hos barn i växande ålder (med hjälp av Invisalign MA-funktionen) kan överbett behandlas genom att stärka tillväxten av underkäken, varvid också andningsvägarna utvidgas något, vilket kan minska snarkning och eventuell sömnapné som vuxen. Membranen kan avlägsnas under måltider och tandborstning, så att tandregleringen inte begränsar vardagen i så stor omfattning. Med membrantekniken ökas trycket på tänderna lite åt gången, en gång i veckan, med hjälp av ett nytt membran. På så sätt är trycket lättare och tandregleringen därför vanligtvis smärtfri.

Boka tid och kom och diskutera med oss så kommer vi tillsammans fram till den tandregleringsmetod som passar just dig! Den inledande bedömningen av en specialtandläkare tar 45 min. och är alltid avgiftsbelagd. Under besöket får du en skriftlig vårdplan och en kostnadsberäkning.

I höst koncentreras min tandreglering till Oral City-mottagningen.

Specialkunnande

  • Ortodonti

Jag står gärna till tjänst

  • Patienter med tandläkarskräck
  • Äldre patienter
  • Barn och unga

Språkkunskap

  • engelska
  • finska
  • svenska

Enheter till en specialist Roy Nykänen

Helsinki, City-Tandläkarna
Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki
Boka