Jag står gärna till tjänst
  • Patienter med tandläkarskräck
  • Äldre patienter
  • Barn och unga
  • Patienter med servicesedel
  • Patienter med särskilda behov
Språkkunskap
  • engelska
  • finska
Enheter
  • Tammerfors, Sumeliusgatan