Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Avbildningstjänster till tandläkare

Vi erbjuder tandläkare högklassiga avbildningstjänster, från grundläggande undersökningar till CBCT-röntgen.

Oral Hammaslääkärit har en lång tradition av att producera högklassiga tandröntgenundersökningar på den privata sektorn. Goda avbildningsrutiner stöds av modern utrustning och erfarna radiologer. Personalens och tandläkarnas gedigna yrkeskunskap stöds genom fortgående kompletterande utbildning om strålningsskydd.

För röntgenundersökning behövs alltid remiss från en tandläkare eller läkare. För att få ersättning av Fpa för konstråledatortomografi behövs remiss av en specialtandläkare eller specialistläkare.

Avbildningstjänster

Röntgenundersökningar av käkar och tänder

Panoramaavbildning av tänderna on är en basundersökning för att kartlägga tändernas och käkområdets allmänna tillstånd. Förutom tänderna syns på bilden också övre och nedre käkens benstrukturer, käklederna och käkhålorna. Till varje panoramaröntgen hos Oral hör ett röntgenutlåtande av en specialtandläkare inom radiologi.

Tandröntgenundersökningar av enskilda tänder

Med små tandröntgenbilder kan rötterna hos enskilda tänder eller tänder som står bredvid varandra preciseras. Det är bra att regelbundet ta små röntgenbilder av mellanrummen mellan kindtänderna till stöd för kariesdiagnostiken.

Av varje tandröntgenbild hos Oral gör en tandläkare en bedömning. I mera utmanande fall är det möjligt att få ett utlåtande om bilden av en specialtandläkare i radiologi.

Tandröntgenundersökningarna på Oral Hammaslääkärit-stationerna: Verksamhetsställen

Sidobild av skallen

Sidobilden av skallen kan behövas till stöd för reglering. Till varje skallröntgenbild hör hos Oral ett röntgenutlåtande av en specialtandläkare inom radiologi.

Konstråledatortomografi (CBCT)

Vid konstråledatortomografier av tänderna och käkarna är det möjligt att med hjälp av en tredimensionell bildfil granska det önskade området från vilket håll som helst. Konstråledatortomografin lämpar sig för situationer där den grundläggande tandröntgenundersökningen inte ger tillräcklig information om tändernas tillstånd.

Undersökningen lämpar sig bra för till exempel planering av implantatbehandling, diagnostik över visdomständer, avbildning av en tandfraktur eller utredning av sådana smärttillstånd eller problem med rotbehandling som det inte hittas orsaker till med hjälp av traditionella avbilningsmetoder. Konstråledatortomografierna genomförs med tidsbeställning.

Konstråledatortomografi ger den bästa information för implantatplaneringen med styrskena som görs i tandlaboratoriet. När styrskena används fås det bästa resultatet när skenan provas ut innan den skickas till avbildningen. Konstråledatortomografi utförs också utan styrskena.

 

Radiologer som betjänar hos Oral

E-postadressen har formen fornamn.efternamn@oral.fi

Satu Apajalahti
Marja Ekholm
Heidi Helin
Elmira Pakbaznejad
Tuomas Pakkala
Esko Peltonen
Annina Sipola
Anni Suomalainen
Jyrki Tervaniemi
Jaana Vallo