Kuvantamispalvelut hammaslääkäreille

Tarjoamme hammaslääkäreille laadukkaat kuvantamispalvelut perustutkimuksista kartiokeilatomokrafiaan (KKTT).

Oral Hammaslääkäreillä on pitkät perinteet korkeatasoisten hammasröntgentutkimusten tuottamisesta yksityissektorilla. Nykyaikaiset laitteistot ja kokeneet radiologit ovat hyvien kuvantamiskäytäntöjen tukena. Henkilöstön ja hammaslääkäreiden vahvaa ammattitaitoa tuetaan jatkuvalla säteilysuojelun täydennyskoulutuksella.

Röntgentutkimukseen tarvitaan aina lähete hammaslääkäriltä tai lääkäriltä. Kela-korvausta varten kartiokeilatietokonetomografiaan tarvitaan lähete erikoishammaslääkäriltä tai erikoislääkäriltä.

Kuvantamispalvelumme

Leukojen ja hampaiston röntgentutkimukset

Hampaiston panoraamakuvaus on perustutkimus hampaiston ja leukojen alueen yleistilan kartoittamiseen. Hampaiden lisäksi kuvassa näkyvät ylä- ja alaleuan luurakenteet, leukanivelet sekä poskiontelot. Jokaiseen panoraamakuvaukseen Oralissa kuuluu radiologian erikoishammaslääkärin röntgenlausunto.

Yksittäisten hampaiden hammasröntgentutkimukset

Pienikokoisilla hammasröntgenkuvilla voidaan tarkentaa yksittäisten tai vierekkäisten hampaiden juuria. Poskihammasväleistä on hyvä kuvata säännöllisesti pienikokoiset röntgenkuvat kariesdiagnostiikan tueksi.

Jokaiseen hammasröntgenkuvaan Oralissa kuuluu hammaslääkärin arvio kuvista. Kuvaan voidaan haasteellisemmissa tapauksissa saada radiologian erikoishammaslääkärin lausunto.

Hammasröntgentutkimukset Oral Hammaslääkärit-asemilla: Toimipaikat

Kallon sivukuva

Kallon sivukuvaa voidaan tarvita oikomishoidon tueksi. Jokaiseen kallokuvaan Oralissa kuuluu radiologian erikoishammaslääkärin lausunto. Kallokuvaan suositellaan ajanvarausta.

Kartiokeilatietokonetomografia (KKTT)

Hampaiston ja leukojen kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksessa voidaan kolmiulotteisen kuvatiedoston avulla tarkastella haluttua aluetta vapaasti valittavasta suunnasta. KKTT-tutkimus soveltuu tilanteisiin, joissa perushammasröntgentutkimuksilla ei saada riittävää informaatiota hampaiston tilasta.

Tutkimus soveltuu hyvin esimerkiksi implanttihoidon suunnitteluun, viisaudenhammasdiagnostiikkaan, hammasmurtumien kuvantamiseen tai sellaisten särkytilojen tai juurihoidollisten ongelmien  selvittelyyn, joihin ei perinteisin kuvantamismenetelmin ole löydetty syytä. KKTT-tutkimukset tehdään ajanvarauksella.

Implanttisuunnitteluun KKTT:lla saa parhaiten tietoa hammaslaboratoriossa tehdyn ohjainkiskon kanssa. Ohjainkiskoa käytettäessä paras lopputulos saadaan, kun kiskon istuvuus varmistetaan ennen kuvaukseen lähettämistä. KKTT:n voi kuvata myös ilman ohjainkiskoa.

 

Oralissa palvelevat radiologit

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi

Satu Apajalahti
Heidi Helin
Magdalena Marinescu-Gava
Elmira Pakbaznejad
Anni Suomalainen
Marianne Suuronen
Jyrki Tervaniemi
Esko Peltonen
Jaana Vallo
Annina Sipola