Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Bedömning av behovet av ortodontisk vård

En tandregleringskonsultation ger dig en bedömning av din mun- och tandhälsa och en behandlingsplan.

Tandregleringen ger hjälp för bl.a. bettproblem, tandmellanrum som är för trånga, smärttillstånd i munnen och tandregleringen kan även förbättra tändernas utseende. Vi erbjuder en avgiftsfri konsultation om tandreglering hos allmäntandläkaren. Du får en uppskattning av i vilket skick dina tänder är och en plan med de åtgärder som behövs. Utifrån dessa kan du bestämma om du vill inleda behandlingarna och boka tid för den första behandlingen.