Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Bedömning av behovet av vården av slemhinnesjukdomar i munnen.

Förändringar i munslemhinnan kan vara tecken på slemhinnesjukdomar eller cancer i munnen. Förändringarna bör kollas upp om de inte har försvunnit inom två veckor.

Bedömning av behovet av vården av slemhinnesjukdomar i munnen.

Förändringar i munslemhinnan kan vara tecken på slemhinnesjukdomar eller cancer i munnen. Förändringarna bör kollas upp om de inte har försvunnit inom två veckor.

Det kan förekomma många olika förändringar och sjukdomar i munnens slemhinnor. Bland de vanligaste är Lichen ruber planus, som orsakar ljusa nätliknande slemhinneförändringar, olika svampinfektioner och leukoplaki som är ett förstadium till cancer i slemhinnorna. Även inflammatoriska tarmsjukdomar kan ge symtom i munnen. Det kan ofta också vara fråga om ofarligare sår, en blåsa eller t.ex. överväxt av tandköttet. Dessutom kan många allmänsjukdomar orsaka förändringar, t.ex. sårighet i munnens slemhinnor.

Behandlingsprocessen

På mottagningen undersöks och diagnostiseras munslemhinnornas tillstånd. Vid behov tas en provbit av slemhinneförändringen, ett vävnadsprov. Vid behov görs en vårdplan över behandlingen av slemhinneförändringen och uppföljningen på mottagningen. Om slemhinneförändringen beror på en underliggande sjukdom hänvisas patienten till en läkare inom sjukdomsområdet.

När ska jag boka tid för denna behandling?

När det finns en slemhinneförändring i munnen som inte har läkt inom två veckor.

Vad ska jag tänka på när jag bokar tid?

Tjänsten erbjuds inte på alla verksamhetsställen.

Hittade du inte specialisten du letade efter? Ring vår kundtjänst 010 400 3400