Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Öron-, näs- och halsmottagningen

Specialisterna på öron-, näs- och halssjukdomar undersöker och vårdar öroninflammationer, långvarig snuva, maxillarsinuiter, snarkning eller andningsuppehåll.

Har du eller dina barn problem med infektioner i de övre luftvägarna eller öroninflammationer? Lider du eller din närmaste av snarkning eller sömnapné? Störs du av täppt näsa eller allergi?

Öroninflammationer, långvarig snuva, maxillarsinuiter, snarkning eller andningsuppehåll är förtretliga sjukdomar som ibland är bra att behandla. Specialisterna på öron-, näs- och halssjukdomar på Oral Qmedical i Lillhoplax utnyttjar den nyaste tekniken och de nyaste behandlingsmetoderna i behandling och diagnostik av problem i övre luftvägarna.

Problem i öron, näs och hals

Öron-, näs- och halsproblem är mycket vanliga i alla åldrar. Med specialisternas behandling som stöder sig på en snabb och grundlig diagnos är det möjligt att lindra de olägenheter som dessa problem medför. På vår välutrustade mottagning kan vi ofta undersöka och vårda patienterna redan i samband med det fösta besöket. Förutom de mångsidiga åtgärderna på mottagningen kan vi även utföra större kirurgiska ingrepp.

Återkommande övre luftvägsinfektioner hos små barn hör till många barnfamiljers vardag. Speciellt i fråga om långvariga öron-, näs- och halsproblem kan öronläkaren med sina åtgärder rätta till situationen och familjen kan återgå till sin normala livsrytm. Våra ömsinta läkare är även vana vid att ta hand om familjens yngsta patienter.

På vår mottagning har du en utmärkt möjlighet till förstklassig röntgenavbildning och nödvändig expertkonsultation hos käkkirurgen och specialtandläkaren. Detta samarbete sparar din tid till exempel när det gäller skador i ansiktet eller tandproblemrelaterade besvär i bihålorna. Vi satsar speciellt på att informera patienterna och lyssna på deras åsikter när vi planerar behandlingsmöjligheter. Vi samarbetar med försäkringsbolagen och vi har flexibla betalningsalternativ.

Öroninflammation

En viral luftvägsinfektion eller förkylning kan orsaka en bakteriell mellanöroninflammation, dvs. öroninflammation. Detta är speciellt vanligt hos små barn. En antibiotikabehandling kan snabbt bota en bakterieinfektion med svåra symptom. När öroninflammationerna är återkommande kan den rätta behandlingen vara att sätta rör i öronen för att få slut på den onda spiralen.

Tonsillektomi

Förstorade tonsiller kan orsaka andningsobstruktioner hos vuxna och barn och samtidigt förekommer ofta täppt näsa och snarkning. Tonsillektomi kan användas som en behandlingsform vid återkommande akuta tonsilliter (t.ex. angina), kroniska tonsilliter och stora tonsiller.

Maxillarsinuit

Bihåleinflammation uppkommer oftast med anledning av en viral luftvägsinfektion. De flesta bihåleinflammationer går över utan mediciner. Förutom nässköljning med koksaltlösning vid bihåleinflammation med svåra symtom används även antibiotika och nässpray med kortison. Vi behov kan även en bihålespolning utföras.

Sömnapné och dess behandling

Vaknar du alltid trött? Lider du eller din närmaste av snarkning? Om sömnen inte ger vila, kan du omedvetet lida av sömnapné, dvs. du har andningsuppehåll under nattsömnen. Sömnapné kan lätt konstateras genom att mäta andning och andra livsfunktioner under sömnen med en nattpolygrafiapparat. En konstaterad sömnapné behandlas med viktkontroll, med en apnéskena som tillverkas av tandläkaren eller med en CPAP-apparat som effektiviserar andningen på nätterna.

Sned nässkiljevägg

Skiljeväggen mellan näsgångarna består av brosk framtill och ben baktill. Om den skadas, kan det bli frakturer och då blir mellanväggen sned. Mild snedhet förorsakar inga problem, men en kraftigt sned mellanvägg föranleder till störande ensidig nästäppa som inte blir bättre med medicinering. Den kan även förvärra snarkning. En sned nässkiljevägg kan bara korrigeras genom en operation som utförs via näsan.

Allergisk snuva

Allergiska snuva kan vara kontinuerlig eller säsongartad och kopplas ofta till symptom även i ögon och nedre luftvägar. Om symptomen stör nattsömnen och begränsar daglig aktivitet är det skäl att vända sig till en läkare. Det finns effektiva behandlingar mot allergier som ofta gör patienten helt symptomfri.

Spänd tung- och läppsena

En spänd tung- och läppsena kan förorsaka besvär hos nyfödda, lite större barn och till och med hos vuxna. En spänd tungsena hos spädbarn kan försvåra amningen, hos äldre barn kan det bli svårigheter med att äta eller producera ljud. Behandlingen i dessa fall är att man klipper tungsenan och frigör rörelsebanan. I fråga om spädbarn görs ingreppet vanligtvis redan på mottagningen, i fråga om äldre barn kan ingreppet utföras under narkos.