Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Reglering, traditionell tandställning

Reglering med traditionell, fast tandställning

Den vanligaste orsaken till tandreglering är ett bettfel. Ett felaktigt bett kan göra det svårare att tugga ordentligt och orsaka värk i huvudet och ansiktet. Tandreglering görs ofta med en fast tandställning. En fast tandställning kan inte tas ut av patienten själv.

Behandlingsprocessen

Metallfärgade eller vita/genomskinliga keramiska fästen fästs först vid tändernas ytor. Även ringar som fästs kring tänderna kan användas. En båge fästs vid fästena och ringarna.

Tänderna kan flyttas av trycket från bågen eller så kan de flyttas längs bågen med hjälp av gummiband eller fjädrar.

I detta skede av behandlingen besöker patienten tandläkarens mottagning i genomsnitt en gång per månad för att tandläkaren ska kunna följa med hur behandlingen framskrider och aktivera de krafter som flyttar tänderna.

När ska jag boka tid för denna behandling?

När en tandläkare konstaterar att tandreglering behövs och man beslutar att behandlingen ska göras med en fast tandställning.