Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Rotbehandling

Rotfyllning behövs för att behandla inflammation i tandens pulpa. En inflammation i tandrotskanalen är ofta symptomfri och infektionen konstateras med hjälp av en röntgenbild. Rotfyllning kräver vanligtvis flera vårdbesök.

Rotbehandling

Rotfyllning behövs för att behandla inflammation i tandens pulpa. En inflammation i tandrotskanalen är ofta symptomfri och infektionen konstateras med hjälp av en röntgenbild. Rotfyllning kräver vanligtvis flera vårdbesök.

Behandlingsprocessen

När man konstaterar en bestående skada på tandens pulpa, rengörs tandrotskanalen från förstörd vävnad och eventuella mikrober. Rotkanalerna desinficeras och behandlas med läkemedel. Slutligen fylls den behandlade rotkanalen och tanden lagas.

Rotfyllning kräver vanligtvis flera vårdbesök. Enskilda vårdbesök är långa, men vanligtvis behövs inte fler än två besök. Man är ofta tvungen att laga tanden vid ett separat besök.

Vid behov utförs rotfyllningar alltid under kraftigt bedövning. Man kan även använda lugnande läkemedel före behandlingen.

Ett år efter behandlingen kontrolleras vanligtvis med hjälp av en klinisk undersökning och röntgenbilder att rotfyllningen har lyckats.

När ska jag boka tid för denna behandling?

När tandläkaren har konstaterat att en rotfyllning behövs.

Hittade du inte specialisten du letade efter? Ring vår kundtjänst 010 400 3400