Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Tandbrygga

Tandbrygga är en protes som ersätter en tand som saknas och som fästs i tänderna bredvid.

Tandbrygga

Tandbrygga är en protes som ersätter en tand som saknas och som fästs i tänderna bredvid.

En bryggprotes för en tand kan ersätta en eller flera tänder som saknas. Tandbryggan består av två delar: på stället där tanden saknas fäster man en krona som ser ut som den egna tanden och den fästs på tandkronorna som har placerats på tänderna bredvid till en enhetlig konstruktion.

Tandens rot har inte ersatts i bryggprotesen, så det finns ett tomt utrymme under protesen som ska rengöras omsorgsfullt.

Behandlingsprocessen

Tandläkaren fastställer behovet av att ersätta en saknad tand med en bryggprotes när det finns tillräckligt med egna tänder kvar som stöder konstruktionen och man eftersträvar en fast lösning men implantatbehandling är inte lämplig, till exempel om det inte finns ett tillräckligt tjockt käkben eller när man vill förbättra utseendet på de tänder som finns i munnen eller bettet.

Det är möjligt att man först måste utföra behandlingar på bryggans stödtänder. När bryggan byggs slipar tandläkaren stödtänderna under bedövning. Det tas modeller av tänderna som tandlaboratoriet tillverkar bryggan utifrån. Anpassningen av tandbryggan kan kräva flera olika mellanetapper. Mellan slipningen och den slutgiltiga fastsättningen skyddas tänderna med tillfälliga konstruktioner. När tandbryggan är klar fästs den genom cementering på sin plats.

När ska jag boka tid för denna behandling?

När du saknar en tand i munnen och tandläkaren har fastställt behovet av en tandbrygga i samband med ett tidigare besök på mottagningen.

 

Hittade du inte specialisten du letade efter? Ring vår kundtjänst 010 400 3400