Erityisosaaminen
  • Protetiikka
Kielitaito
  • suomi
Toimipisteet
  • Vihti, Nummela

Olen valmistunut erikoishammaslääkäriksi v.97 ja toimin sen jälkeen 16 v. ajan päätoimisena osastonhammaslääkärinä erikoissairaanhoidossa HUS:n suu- ja leukasairauksien klinikassa hoitaen vaativia trauma-, suusyöpä- ja ortognaattis-kirurgis-proteettisia, implantti-proteettisia sekä erilaisia syndroomapotilaita moniammatillisessa tiimissä. Olin myös erikoistumiskoulutuksen kliininen kouluttaja. Hoidin ja opetin paljon myös esteettistä protetiikkaa.

Minulla on näin ollen laaja kliininen kokemus ja teoreettinen tieto-taito jota olen hankkinut lukuisissa kansainvälisissä kongresseissa.

Nykyään toimin kahdella yksityisvastaanotolla.

Erityinen inspiraation lähde on minulla esteettinen protetiikka käsittäen pienistä hampaiden laminoimisesta laajoihin purennan kuntoutushoitoihin joissa purenta on kulunut matalaksi.