Erityisosaaminen
 • Perushammashoito
 • Purentaongelmat
 • Esteettinen hammashoito
 • Paikkaus ja juurihoito
Palvelen mielelläni
 • Pelkopotilaat
 • Ikääntyneet
 • Lapset ja nuoret
 • Palvelusetelipotilaat
 • Erityistarpeiset
Kielitaito
 • englanti
 • suomi
Toimipisteet
 • Oulu, Lääkäritalo
 • Rovaniemi, Suusepät

Teen paljon yleishammaslääkärin työtä, kaikenlaista kliinista hammashoitoa, mutta yhä enenevässä määrin erikoisalaani, juurihoitoa. Juurihoidolla tänä päivänä voidaan hampaalle antaa vielä monta mahdollisuutta säilyä osana purentaa. Juurihoitoa teen tutkittujen ja suositeltujen hoitolinjojen mukaisesti. Tarvittaessa käytettävissäni on esimerkiksi myös juurihoitoon soveltuva mikroskooppi.

Juurihoitoja tehdään aina hyvässä puudutuksessa potilaan tarpeita ja voitia kuunnellen!