Erityisosaaminen
 • Suu- ja leukakirurgia
 • Esteettinen hammashoito
 • Hammasimplantit
 • Keraamiset paikat ja kruunut
 • Paikkaus ja juurihoito
Palvelen mielelläni
 • Pelkopotilaat
 • Ikääntyneet
 • Lapset ja nuoret
 • Erityistarpeiset
Kielitaito
 • englanti
 • ranska
 • suomi
Toimipisteet
 • Helsinki, Hakaniemi

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta yleishammaslääkäriksi vuonna 2013. Teen kokonaisvaltaista hammashoitoa kaikenikäisille potilaille. Pelkopotilaat ovat lähellä sydäntäni.

Minulle on tärkeää tarjota potilailleni parasta ja mahdollisimman kivutonta hoitoa. Neuvon mielelläni potilaitani hampaiden hoidossa, jotta ylimääräisiltä hammaslääkärikäynneiltä vältyttäisiin ja hampaat säilyisivät mahdollisimman hyvässä kunnossa pitkään.

Kliinisenä erityisosaamisenani on CEREC/digitaalitekniikalla toteutetut keraamiset paikat. CEREC-tekniikalla saadaan laadukas sekä pitkäaikainen ratkaisu yhdellä hammaslääkärikäyntikerralla.

Teen tarvittaessa hoidot myös sedaatiossa/anestesiassa.