Oral mäter regelbundet kundtillfredsställelsen. Vi frågar hur nöjd kunden är efter besök.och ordnar också regelbundet större mätningar av kundtillfredsställelsen.

Enkät om kundtillfredsställelse efter besök (NPS)

Kunder får en enkät om kundtillfredsställelsen (NPS) per sms eller e-post efter sitt besök. I enkäten tillfrågas kunden om sin tillfredsställelse med Orals tjänster och vilja att rekommendera Oral.  Med hjälp av enkäten utvecklar vi kundupplevelsen och vår verksamhet.

Meddelandets innehåll:

”Tack för ditt besök hos Oral Hammaslääkärit. Skulle du rekommendera Oral och den expert som behandlade dig till dina vänner och bekanta på basis av din serviceupplevelse? Ange ditt svar på skalan 0–10. (0 = inte alls, 10 = mycket sannolikt)”

Enkäten skickas till ett slumpmässigt urvalen en dag efter besök. Det är alltid frivilligt för kunden att svara på enkäten.

Vad betyder NPS och vad används resultaten till?

NPS är ett mätverktyg som används allmänt och globalt för att kartlägga kundernas upplevelse och benägenhet att rekommendera en viss tjänst för sina vänner och bekanta. Kunden svarar på enkäten med ett betyg på skalan 1–10 (0 = rekommenderar inte alls, 10 = rekommenderar mycket sannolikt).

Betygen delas in i tre grupper: positiva (9–10), passiva (7–8) och kritiska (0–6).

Hur kan kunden förhindra att enkäten skickas?

Om du inte vill få enkäten kan du meddela detta via kundresponsblanketten. Kunden kan också meddela om saken på vårt verksamhetsställe eller genom att ringa vår centraliserade tidsbokning på telefonnummer 010 400 3400.