Orals arbetsplatstandvård Oral Terveysetu är ett arrangemang där ett företag helt eller delvis betalar kostnaderna för sina anställdas årliga tandvård. Arbetsplatstandvården är en avdragsgill utgift för företaget och en skattefri förmån för de anställda. Tandvård är en del av upprätthållandet av den allmänna hälsan och arbetsförmågan, och när den utförs regelbundet kostar den mindre tid och pengar.

En avdragsgill kostnad för arbetsgivaren

Normal tandvård utförd inom ramen för arbetsplatstandvård är en avdragsgill utgift för företaget och en skattefri förmån för de anställda. Företagets kostnader minskas också av den sjukförsäkringsersättning som FPA beviljar för tandvård.

Omfattningen fastställs från fall till fall

Inom Oral Terveysetu kan tjänsternas omfattning och arrangemangen kring vården alltid avtalas flexibelt från fall till fall.

Förutsättningen för att ett avtal om arbetsplatstandvård ska kunna ingås är att företaget har fattat ett skriftligt beslut om att erbjuda arbetsplatstandvård för sina anställda. I beslutet ska framgå i hur stor utsträckning personalens tandvård ersätts, och förmånen ska vara konventionell, rimlig och gälla hela personalen. Under dessa förutsättningar kan företaget själv besluta vilka behandlingsåtgärder som ersätts.

Både företaget och de anställda drar nytta av arbetsplatstandvården

Företaget drar nytta av Oral Terveysetu eftersom frånvaron på grund av tandsjukdomar minskar och personalens värdefulla tid inte går åt till att köa för tandvård. De anställda blir nöjdare då deras arbetsgivare tar hand om deras hälsa.

Genom att ordna tandvård kan företaget se till att de anställda får regelbunden tandvård, effektivisera tidsanvändningen samt minska sjukfrånvaron och på så sätt förbättra arbetsprestationen.

Låt Oral ta hand om era anställdas munhälsa! Kontakta oss med hjälp av vår blankett >>

Företagskundtjänst

Tfn 010 400 3500

E-post: yritysasiakaspalvelu@oral.fi