Työpaikkahammashoito on järjestely, jossa yritys maksaa kokonaan tai osittain työntekijän vuosittaisen hammashoidon kustannukset. Työpaikkahammashoito on yritykselle verovähennyskelpoinen kulu ja työntekijälle veroton etu. Hammashoito on osa yleisterveyden ja työkyvyn ylläpitämistä, ja kun hoito on säännöllistä, siihen kuluu vähemmän aikaa ja rahaa.

Verovähennyskelpoinen kulu työnantajalle

Työpaikkahammashoidon kautta tehty tavanomainen hammashoito on yritykselle verovähennyskelpoinen kulu ja työntekijälle veroton etu. Lisäksi yrityksen kustannuksia alentaa hammashoidosta saatava sairausvakuutuksen Kela-korvaus.

Laajuus yrityskohtaisesti sovittavissa

Työpaikkahammashoidossa hoitopalvelujen laajuus ja hoidon järjestely voidaan aina sopia joustavasti yrityskohtaisesti.

Työpaikkahammashoitosopimuksen edellytyksenä on, että yritys on tehnyt kirjallisen päätöksen työpaikkahammashoidon tarjoamisesta työntekijöilleen. Päätöksestä tulee ilmetä, kuinka paljon työntekijöiden hammashoitoa korvataan ja lisäksi etuuden tulee olla tavanomainen, kohtuullinen ja koskea koko henkilökuntaa. Näillä edellytyksillä yritys voi itse määritellä mitä kaikkia hoitotoimenpiteitä korvataan.

Työpaikkahammashoidosta hyötyy sekä yritys että henkilökunta

Yritys hyötyy työpaikkahammashoidosta, koska työntekijöiden hammassairauksista johtuvat poissaolot vähenevät, eikä heidän arvokas aikansa kulu hammashoitoon jonottaessa. Työntekijöiden tyytyväisyys kasvaa, koska heidän työnantajansa huolehtii heidän hyvinvoinnistaan.

Hammashoidon järjestäminen sitouttaa henkilöstön säännölliseen hammashoitoon, tehostaa ajankäyttöä, vähentää osaltaan työntekijöiden sairauspoissaoloja ja näin ollen parantaa työsuorituksia.

Anna Oralin huolehtia työntekijöidesi suun terveydestä! Ota yhteyttä lomakkeella >>

Yritysasiakaspalvelu

Puh. 010 400 3500

Sähköposti: yritysasiakaspalvelu@oral.fi