Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Panu Rantonen

Specialisttandläkare, protetik och bettfysiologi

Jag är en erfaren och skicklig specialtandläkare inom ocklusion och protetik och odontologie doktor som disputerat i salivdiagnostik. Jag uppdaterar ständigt mina färdigheter genom att delta i utbildningar och kongresser såväl i hemlandet som utomlands och jag föreläser också själv. Mitt specialområde är krävande lös och fast protetik, såsom lösproteser, skeletterad protetik, broar, kronor, laminat och implantat samt bettproblem, smärtor och därtill hörande behandling. Mitt människonära och empatiska sätt minskar också på rädslan.

Språkkunskap

  • engelska
  • finska

Enheter till en specialist Panu Rantonen

Joensuu
Torikatu 29 A, 2 krs, 80100 Joensuu
Boka

Savonlinna, Nyslott
Olavinkatu 30, 57130 Savonlinna
Boka