Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Bedömning av behovet av ortodontisk vård, membran (Invisalign) Specialisttandläkare

I bedömningen av behovet av tandreglering med membran som utförs av specialtandläkare får du en bedömning av i vilket skick din mun och dina tänder är och en plan över åtgärder som behöver genomföras.

När tandregleringen görs med diskreta, genomskinliga och löstagbara membran behövs ingen tandställning.
Till metodens fördelar hör också bekvämligheten och snabbheten. Du kan själv ta bort membranen vid behov, till exempel när du ska äta.

Denna bedömning av vårdbehov lämpar sig bäst när det finns behov av krävande tandreglering med membran eller behandling av bettfel. En bedömning som utförs av specialtandläkare inomtandreglering inkluderar en heltäckande bedömning av munnens och tändernas kondition och lämpliga behandlingssätt.

Invisalign-membran

Invisalign-reglering görs med två olika metoder: Invisalign Comprehensive (Full) lämpar sig även för krävande tandreglering och behandling av bettproblem. Invisalign Go lämpar sig främst för estetisk reglering av framtänderna.

Behandlingsprocessen

En specialtandläkare inom tandreglering bedömer om tandreglering med membran lämpar sig för patienten. Vid bedömningsbesöket uppgörs en plan över de åtgärder som behövs. Med stöd av planen kan kunden fatta ett beslut om att inleda tandreglering och boka en tid för den första behandlingen.

Vad ska jag tänka på när jag bokar tid?

Alla tider för denna tjänst kan inte bokas online. Hittar du inte lämplig rätt tid, ring 010 400 3400.

Denna bedömning av vårdbehov binder dig inte till fortsatt behandling.

Vid besöket bedöms endast lämpligheten hos tandreglering med membran. Om du överväger andra tandregleringsalternativ än membran bör du boka en tid för bedömning av behovet av ortodontisk vård.