Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Bedömning av behovet av protetisk vård

Vid konsultationsbesöket för protetisk vård diskuteras ersättandet av tänder, mjukvävnader eller hela tanduppsättningen och en vårdplan över nödvändiga åtgärder upprättas.

Protetik betyder att man ersätter tänder, mjukvävnad eller hela tanduppsättningen med olika konstgjorda metoder. Protetik omfattar även reparation av skadade tänder med laminat eller till exempel montering av krona, det vill säga tandens synliga del.

Behandlingsprocessen

Vi konsultationsbesöket gör tandläkaren upp en plan över nödvändiga åtgärder utifrån patientens önskemål. Därefter kan kunden fatta ett beslut om att inleda behandlingen och boka en tid för den första behandlingen.

När ska jag boka tid för denna behandling?

När du vill ha en protetisk lösning för att ersätta en saknad eller skadad tand eller hela tanduppsättningen.

Vad ska jag tänka på när jag bokar tid?

Bedömning av behovet av protetisk vård binder dig inte till fortsatt behandling. Om du vill ersätta en saknad tand med tandimplantat ska du boka en tid för bedömning av behovet av implantatbehandling.