Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Röntgenavbildning av tänderna

Röntgenundersökning av tänderna är för tandläkaren ett viktig hjälpmedel vid diagnostisering samt vid planering och uppföljning av behandlingen.

Röntgenavbildning av tänderna möjliggör noggranna undersökningar av tandsjukdomar som annars är svåra att upptäcka och planering av behandlingar. En röntgenbild i kombination med en noggrann tandläkarundersökning är grunden för en pålitlig diagnos och högklassig tandvård.

Tandröntgen

Med en tandröntgenbild (bitewing eller periapikalbild) kan man avbilda en tand eller flera tänder som är bredvid varandra. Dessa små bilder kan användas exempelvis för diagnostisering av karies i mellanrummen mellan tänderna.

Röntgenbild av hela käken

En röntgenbild av hela käken, det vill säga en panoramaröntgenbild, är en av de vanligaste typerna av röntgenavbildning av munnen och tänderna. Med en sådan röntgenbild kan man kartlägga alla tänder och käkområdets allmänna tillstånd. En röntgenbild av hela käken kallas också för panoramaavbildning eller ortopantomografi.

Med en röntgenbild av hela käken kan man exempelvis upptäcka inflammationer inne i käkbenet, som vanligen inte kan ses med blotta ögat. Den kan användas för att planera behandling, till exempel borttagning av en tand och implantatbehandling. På röntgenbilder kan man också se visdomständer som inte ännu har spruckit ut.

Vid planering av tandregleringsbehandling kan man också ta en så kallad skallateralbild.

Konstråledatortomografi (CBCT)

En konstråledatortomografi, det vill säga en CBCT-undersökning, ger en exakt tredimensionell bild av ett önskat område. CBCT-röntgen är ett lämpligt alternativ i situationer där man behöver mer information om tändernas och käkens tillstånd. Denna teknik används exempelvis för att planera implantatbehandling, utreda visdomständernas tillstånd eller undersöka tand- och käktrauma.

Tandläkaren kan ge remiss till röntgen

Den behandlande tandläkaren avgör från fall till fall om en röntgenundersökning är nödvändig och vilken metod som ska användas. För röntgenundersökningen behövs alltså alltid remiss från en tandläkare eller läkare. Röntgenundersökningen görs ofta i samband med ett tandläkarbesök.

Vad ska jag tänka på när jag bokar tid?

Du kan boka tid för en röntgenundersökning bara om du har en giltig röntgenremiss.