Hampaiden röntgenkuvaus

Suun ja hampaiston röntgentutkimukset ovat hammaslääkärille tärkeä apuväline diagnosointiin sekä hoidon suunnitteluun ja seurantaan.

Hampaiden röntgenkuvaus mahdollistaa muuten vaikeasti havaittavien hammassairauksien tarkan tutkimisen sekä hoitojen suunnittelun. Röntgenkuva yhdessä hammaslääkärin huolellisen tutkimuksen kanssa on luotettavan diagnoosin ja laadukkaan hammashoidon perusta.

Hammasröntgen

Hammasröntgenkuvalla (bitewing tai periapikaalikuva) voidaan kuvata yhtä hammasta tai muutamaa vierekkäista hammasta. Näitä pienikokoisia röntgenkuvia voidaan käyttää esimerkiksi hammasvälien reikiintymisen diagnosoinnissa.

Koko leuan röntgenkuva

Koko leuan röntgenkuvaus eli panoraamakuvaus on yksi tavallisimpia suun ja hampaiden röntgenkuvauksia. Sen avulla voidaan kartoittaa hampaiston ja leuan alueen yleistilaa. Koko leuan röntgenkuvaa kutsutaan myös nimillä panoraamakuvaus tai ortopantomografia.

Koko leuan röntgenkuvalla voidaan havaita esimerkiksi leukaluun sisällä sijaitsevat tulehdukset, jotka eivät yleensä ole silmillä havaittavissa. Sen avulla voidaan suunnitella hoitoa, kuten hampaan poistoa ja implanttihoitoa. Röntgenkuvasta voidaan nähdä myös puhkeamattomat viisaudenhampaat.

Oikomishoidon suunnittelun yhteydessä voidaan ottaa myös ns. kallolateraalikuva.

Kartiokeilatietokonetomografia (KKTT)

Kartiokeilatietokonetomografiatutkimus eli KKTT-kuvaus antaa tarkan kolmiulotteisen kuvan halutusta alueesta. KKTT-kuvaus sopii tilanteisiin, joissa tarvitaan enemmän tietoa hampaiston ja leuan alueen tilasta. Sitä käytetään esimerkiksi implanttihoidon suunnitteluun, viisauden hampaiden tilanteen selvittämiseen tai hammas- ja leukatraumojen tutkimuksiin.

Hammaslääkäriltä lähete röntgenkuvaukseen

Hoitava hammaslääkäri tekee tapauskohtaisesti päätöksen röntgenkuvan tarpeellisuudesta ja kuvausmenetelmästä. Röntgentutkimusta varten tarvitaan siis aina lähete hammaslääkäriltä tai lääkäriltä. Kuvaus tehdään usein hammaslääkärikäynnin yhteydessä.

Mitä on huomioitava aikaa varatessa?

Ajan röntgenkuvaukseen voit varata vain, kun sinulla on voimassa oleva röntgenlähete. Ajanvarausta ei voi tehdä verkkosivuillamme.

KKTT-kuvaus on saatavilla seuraavissa Oralin toimipisteissä: